BCG:n asiantuntijat: Hallitus vastaa pitkän ajan strategiasta

_MG_2711The Boston Consulting Groupin isännöimmässä DIF-Tietopankki-seminaarissa keskusteltiin strategiatyön roolista hallitustyössä.

Esiin nostettiin kysymyksiä muun muassa siitä, mihin suuri osa hallituksista tällä hetkellä käyttää aikaansa ja mihin sitä oikeastaan pitäisi käyttää. Keskusteltiin siitä, miten usein ja missä hallituksen pitäisi kokoontua ja mitä agendalla tulisi olla.

Ti­lai­suus pi­det­tiin perjantaina 4.3.2016 Hotelli Kämpin Peilisalissa.

Pu­hu­ji­na olivat BCG:n glo­baa­li stra­te­gia­joh­ta­ja Knut Haanæs ja Poh­jois­mai­den joh­ta­ja Tuukka Seppä. Tilaisuudessa käsiteltiin esimerkiksi hallituksen roolia pitkän aikavälin strategian suunnittelussa ja varautumisessa mahdollisiin konflikteihin. Esimerkiksi kilpailuasetelman muutos voi tapahtua milloin tahansa.

Haanæs käsitteli aihetta kirjan Your Strategy Needs A Strategy kautta. Hän on yksi kirjan kirjoittajista.

Strategiassa tulee huomioida sekä lyhyen että pitkän aikavälin haasteet ja mahdollisuudet, mutta tehdä selväksi myös vastuut ja roolit. Ongelmatilanteissa on tärkeää myös arvioida, onko strategia epäonnistunut vai sen toteutus.

Lisäksi tilaisuudessa käytiin paneelikeskustelu, jossa puheenvuoron pitivät Tuukka Seppä, sekä Directors’ Institute of Finlandin jäsen ja Senior Advisor Kirsi Sormunen, jäsen Anu Nissinen sekä hallituksen puheenjohtaja ja Senior Advisor Jorma Eloranta. Paneelikeskustelussa osanottajat kertoivat muun muassa omia kokemuksiaan vaikeimmista strategisista päätöksistään.

Ti­lai­suu­den esi­tys­ma­te­ri­aa­li löytyy DIF:n jäsensivuilta (vaatii kirjautumisen).