DIF lehdistötiedote 4/2014: Hallitusammattilaiset ry ei tue valtioneuvoston näkemystä osakkeen­omistajien oikeuksista annetun direktiivin muuttamis­ehdotuksesta

Hallitusammattilaiset ry:n 16.6.2014 antaman lausunnon mukaan osakkeen­omistajien oikeuksia koskevan EU-direktiivin muuttamisehdotus ei tue tavoitteita edistää EU:n alueella toimivien pörssiyhtiöiden kilpailukykyä.

Hallitusammattilaiset ry on antanut 16.6.2014 valtiovarainministeriölle lausunnon koskien valtioneuvoston U-kirjelmää osakkeenomistajien oikeuksista annetun direktiivin muuttamisehdotuksesta.

Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on kannustaa pörssiyhtiöiden osakkeenomistajien pitkäaikaista sitouttamista. Lisäksi direktiiviehdotuksen tavoitteena on ehdottaa toimenpiteitä, joiden avulla edistetään EU-alueella toimivien pörssiyhtiöiden kilpailukykyä.

Hallitusammattilaiset ry toteaa kuitenkin, että itse ehdotuksen teksti ei tue edellä mainittuja tavoitteita. Valtioneuvoston U-kirjelmässä ehdotettua sääntelyä pidetään ”hyödyllisenä ja oikeasuhteisena”. Hallitusammattilaiset ry katsoo, että ehdotukset eivät lisää sitouttamista eivätkä ne myöskään paranna EU-alueella toimivien pörssiyhtiöiden kilpailukykyä sijoituskohteena.

EU direktiiviehdotus sisältää monia esityksiä, jotka toteutuessaan lisäisivät huomattavasti pörssiyhtiöiden hallinnollista taakkaa. Ehdotuksesta puuttuu kuitenkin monilta osin selvitys siitä, miten esitetyt sääntelymuutokset edistäisivät pitkäaikaista sijoittamista EU-alueella toimiviin pörssiyhtiöihin.

Lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan Hallitusammattilaiset ry:n verkkosivuilta:

Lausunto koskien valtioneuvoston U-kirjelmää osakkeenomistajien oikeuksista annetun direktiivin muuttamisehdotuksesta

Lisätiedot:

Directors’ Institute of Finland – Hallitusammattilaiset ry

Policy-valiokunnan puheenjohtaja Juha Salonen
Puh. 0500 507 402

Pääsihteeri Maarit Aarni-Sirviö
Puh. 050 379 4170