DIF pilotoi uutta konseptia: Pienryhmäsparraus hallitustyössä kehittymiseen

DIF pilotoi 18.9.2023 uutta konseptia, DIF-sparrausta pienryhmälle hallitustyöskentelyssä kehittymistä varten. Ensimmäinen tilaisuus oli uusille ja aloittaville puheenjohtajille tarkoitettu sparraus. Keskustelevassa tilaisuudessa kokeneet puheenjohtajat Kim Ignatius ja Heikki Westerlund keskustelivat puheenjohtajan tehtävistä ja toiminnasta sekä niiden kipupisteistä osanottajien kanssa pääsihteeri Leena Linnainmaan toimiessa moderaattorina.

 

Sparraukseen DIFin toimistolla osallistui kahdeksan DIFin jäsentä. Vilkkaassa keskustelussa käsiteltiin muun muassa puheenjohtajan roolia varmistaa, että hallituksella on keskinäinen luottamus ja avoin keskusteluilmapiiri. Myös sitä pohdittiin, miten puheenjohtaja voi toimia saadakseen kaikilta hallituksen jäseniltä täyden lisäarvon hallitustyöhön. Ajankäytön osalta keskusteltiin keinoista saada riittävästi aikaa strategisten asioiden käsittelyyn niin, etteivät raportointiasiat syö kokousaikaa liiallisesti. Puheenjohtajan harteilla on pitää kokouksissa yllä rakentavaa tunnelmaa myös vaikeita asioita käsiteltäessä – miten tähän päästään? Myös omistajadialogi puhutti osanottajia, samoin hallitustyön arviointi.

Tilaisuus sai osanottajilta erinomaista palautetta, ja DIF tulee jatkamaan pienryhmäkeskusteluja eri aiheista. Jäseniltä toivotaan ehdotuksia käsiteltäviksi aiheiksi ja toivotuista keskustelun vetäjistä.