DIF-webinaarin teemana yritysvastuu ja vastuullisuusviestintä

DIFin ja asiantuntijakumppani Tekir Oy:n yhteiswebinaari Yritysvastuun ja vastuullisuusviestinnän vaikutus maineeseen – sidosryhmien odotukset ilmastonmuutoksen aikana keräsi mukaansa kymmeniä DIFin jäseniä torstaina 20. elokuuta. Puheenvuorot nostattivat samalla kiinnostavia yleisökysymyksiä.

Tekirin Johanna Henttonen ja Sini Harkki kävivät läpi uskottavan ilmastostrategian perusteita, pohtivat yhteiskunnan ja sidosryhmien odotuksia tekojen ja viestinnän suhteen sekä esittelivät asiaan liittyviä case-esimerkkejä. Myös maineenhallinta toimi kantavana näkökulmana keskustelun varrella.

Ilmastonmuutoksen ja vastuullisviestinnän asiantuntija Harkki viittasi aktiivisesti Pariisin ilmastosopimukseen, jota sijoittajat ovat pitäneet lähtökohtana pyrkimyksenä kohti hiilineutraaliutta ja fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämistä. Kuitenkin monet sidosryhmät odottavat nopeampaa etenemistä kuin regulaatio edellyttää, mikä tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia edelläkävijyyteen. Aikainen ja tehokas pyrkimys edelläkävijyyteen on arvostettavaa, mutta liian nopeat muutokset tuulet voivat helposti vaarantaa yrityksen talouden.

Harkki muistutti myös, että viestintä lähtee teoista ja yleisellä luottamuksen menetyksellä on kauaskantoiset vaikutukset. Kun vastuullisuusmaine on riittävän huono, sitä ei enää kunnolla voi parantaa viestinnällä. Tilannetta voi kuitenkin aina huonontaa, sillä epätäydellinenkin viestintä on parempi kuin valheellinen.

Hallituksen agendalla tulisikin pitää varmuus, että ovatko yrityksen tavoitteet kunnossa ja suunnitelmat uskottavia sekä tunnetaanko asiakkaiden ja sidosryhmien odotukset. Vastuullisuuden priorisointiin täytyy löytyä myös tarpeellisia resursseja, ja yrityksen sisäisen kulttuurin on tuettavat muutosta.

Viestinnässä ja maineenhallinnassa on hyvä osata varautua ennalta riskeihin ja kriisitilanteisiin, jolloin sidosryhmien kanssa käytävään dialogiin on hyvä löytyä valmiita resursseja ja tietoa. Harkki esitteli esitelmänsä lopuksi hallitusten jäsenille suunnatun muistilistan tärkeimmistä toimista yrityksen maineenrakennuksen tukemiseksi, ja myös yleisö pääsi esittämään syventäviä kysymyksiä viestien ja puheyhteyden kautta.

 

Webinaarin videotallenne ja esitysmateriaali löytyvät DIFin jäsensivuilta (vaatii kirjautumisen). Esitysmateriaali löytyy kirjautuneille myös tämän artikkelin jälkeen.