DIF-webinaarissa keskusteltiin järjestöyhteistyön yrityksille tuomasta lisäarvosta

DIF-webinaarissa maanantaina 23.11.2020 keskusteltiin UNICEF-kumppanuuden tuomasta lisäarvosta liiketoimintaan ja yhteistyön linkittämisestä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Suomen UNICEFin yritysyhteistyön johtaja Outi Mikkonen avasi webinaarin. Case-esimerkkeinä kuultiin Ahlström Capitalin toimitusjohtajan Lasse Heinosen ja Rovion toimitusjohtajan Kati Levorannan esitykset.

Omassa puheenvuorossaan Heinonen kertoi yrityksensä ESG-johdannaisista tavoitteista, jotka nivoutuvat vahvasti YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin tukien lasten tulevaisuutta. Tavoitteellisen kumppanuuden fokus on ollut ennen kaikkea koulutuksellisissa asioissa, ja arvoketjuja on mietitty erityisesti lasten kannalta. Monitahoisen yhteistyön myötä onkin syntynyt Ahlström Collective Impact -yhteistyömalli, jonka avulla yhteiskunnallista vaikuttavuutta on lisätty pysyvästi, kestävästi ja luontevasti. Heinonen muistutti, ettei kyse ole vain hyväntekeväisyydestä, vaan myös tulevaisuuteen katsovasta kumppanuudesta.

Kati Levoranta toi omassa puheenvuorossaan esiin Rovio Entertainmentin strategian kulmakiven (vastuullisuus) sekä keskeiset arvot (rohkeus, innovatiivisuus ja suoraselkäisyys). Rovion kohdalla UNICEF-yhteistyön missio on erityisesti ollut globaali sukupuolten välisen eron kaventaminen, mitä on toteutettu inspiroimalla tyttöjä ja tukemalla heidän oppimistaan. Hän kertoi myös muita potentiaalisia esimerkkejä UNICEF-kumppanuuden toteutusmahdollisuuksista. Tulevaisuudessa se voisi mahdollisesti tarkoittaa työntekijävaihtoa, turvallisen pelaamisen tukemista, yhdenvertaisuuden korostamista sekä toimia ympäristön hyväksi. Levoranta näki perinteisten rajojen rikkomisen tärkeänä.

Seuraavana Levoranta ja Heinonen osallistuivat yleisökysymyksillä evästettyyn, UNICEF-kumppanuutta pohdiskelevaan paneelikeskusteluun, jota moderoi OP:n brändi- ja yritysvastuujohtaja Kati Ihamäki.

Outi Mikkonen ja Kati Levoranta (ylhäällä), Leena Linnainmaa ja Kati Ihamäki (alhaalla) sekä Lasse Heinonen (oikealla).

Heinosen mukaan arvoketjut hyödyttävät lapsia, kun ne otetaan vakavasti esille. Vastuullisuus on myös nykyään helpommin mitattavissa muussa kuin taloudellisessa raportoinnissa. Levorannan mukaan henkilöstöä on sitoutettu mukaan yhteistyöprojektiin, kun se on saanut olla mukana päättämässä, mihin kohteisiin osallistutaan. Hän näki myös pelit hyvänä alustana tietoisuuden lisäämiselle.

Yleisökysymyksissä ja keskustelussa puhuttiin myös vaikuttavuuden seuraamisesta, tiedon välittämisestä sidosryhmille sekä mitä oppeja ja jaettavia vinkkejä toiminnasta voidaan antaa muille järjestöille ja yrityksille.

Kiitospuheenvuorossaan DIFin pääsihteeri Leena Linnainmaa kehui aiheen sopivan mainiosti yhdistyksen vastuullisuusteemaan. Henkilöstön näkemykset ja hankintaketjujen vastuullisuus on paikallaan huomioida, minkä ohella on tärkeää nähdä järjestöyhteistyössä myös yritystä ja sen omia sidosryhmiä hyödyttävät näkökulmat. Linnainmaa näki UNICEF-webinaarin myös virkistävästi erilaisena DIF-tilaisuutena, joka antoi ideoita toteuttaa yritysten ja järjestöjen kestävää yhteistyötä uudenlaisilla tavoilla.

 

Tilaisuuden videotallenne löytyy DIFin jäsensivujen Videotallenteet-sivulta (vaatii kirjautumisen).