DIF-webinaarissa puhetta kasvusta, kansainvälistymisestä ja sijoittamisesta

DIF-webinaarit palasivat pääsiäistauolta keskiviikkona 14.4.2021 ja vuoden toinen teemakvartaali, Hallitus ja kasvu, käynnistyi toden teolla. Yli 60 DIFin jäsentä seurasi pysyvän teemakumppani Evli Pankin kanssa järjestettyä englanninkielistä webinaaria.

Evli Growth Partnersin perustajaosakas Riku Asikainen avasi tilaisuuden sekä kertoi omasta näkökulmastaan lähiaikojen kasvuodotuksista ja -strategiasta. Evlin laajamittaisen verkoston esittelyn jatkeeksi hän osoitti, että kasvu ei tapahdu paikallistasolla, vaan kansainvälisten investointien ja yhteistyön kautta.

Tilaisuuden pääpuhuja oli Bregal Milestonen Managing Partner Cyrus Shey, joka kertoi kokemuksistaan kansainvälisenä sijoittajana Suomen markkinoilla. Hänen johtamansa yhtiö tarjoaa kasvupääomaa ja strategista apua teknologia-alan huomattavien kasvuyritysten tukemiseen. Vuodesta 2002 lähtien se on investoinut noin 16 miljardia euroa. Viimeisten kahden vuoden aikana Bregal on sijoittanut Suomeen noin 200 miljoonaa euroa. Shey esitteli tarkemmin Bregalin yritysrakennetta sekä arvonluonti- ja sijoitusstrategiaa, kansainvälisiä kumppaneita sekä tärkeimpiä suomalaisia kumppaniyrityksiä. Shey korosti samalla, millaista molemminpuolista kasvua yhteistyökumppanuudet ovat tuoneet ja miksi he ovat alun perinkin innostuneet sijoittamaan kyseisiin yrityksiin. Olennaista onkin kestävään kehitykseen ja ESG-käytäntöjen tukemiseen sitoutuminen. Mukaan mahtui myös suomalaisia case-esimerkkejä, muun muassa M-Files, ePassi ja Basware.

Keskusteluun osallistui myös DIFin jäsenkommenttaattori Mikko-Jussi Suonenlahti, joka kertasi esimerkkejä oman 40-vuotisen yrityshistoriansa ajalta. Monet kasvuyritykset ovat jatkuvassa rahoituksenkeräystilassa. Suonenlahti kuvaili esimerkkien kautta, miten kaikki on mahdollista kiihdyttää ”nollasta sataan” oikeanlaisella strategialla.

Keskustelua virisi myös yleisökysymysten ansiosta. Shey muistutti, ettei hedelmällinen sijoitusyhteistyö perustu pelkkään rahaan, vaan rahoituksen ja kumppanuuden yhteisvaikutuksesta syntyvään arvonlisäykseen. On tärkeää, että sijoittaja ja sijoituskohde jakavat samat, yhteiset arvot, joilla toimintaa ja kasvua tuetaan molemminpuolisesti.

DIFin pääsihteeri Leena Linnainmaa nosti esille suomalaisten yritysten rakenteen ja johtohenkilöiden diversiteetin. Miten se poikkeaa kansainvälisistä verrokeista? Suonenlahti pitää varsinkin kotimaisia teknologiayrityksiä ja niiden hallituksia melko introverttisinä, jotka eivät tuo itseään kovin rohkeasti esille. Shey puolestaan näkee suomalaisten yritysten diversiteetissä paljon hyvää muuhun maailmaan verrattuna, ja perinteisistä muoteista onkin ollut hyvä päästä irti. Hän muistutti samalla, että sijoitusyhteistyö on ekosysteemi, joka ei katso valtionrajoja.

 

Tilaisuuden videotallenne ja esitysmateriaali löytyvät DIFin jäsensivujen Videotallenteet-sivulta (vaatii kirjautumisen). Esitysmateriaali löytyy kirjautuneille myös tämän artikkelin jälkeen.