DIF-webinaarissa pureuduttiin johdon vastuuvakuutuksiin

Tuore asiantuntijakumppani Willis Towers Watson järjesti torstaina 27.8. toisen DIF-webinaarinsa, jossa syvennyttiin tarkemmin johdon vastuuvakuutuksiin (D&O = Directors and Officers Liability Insurance). Tilaisuuteen osallistui nelisenkymmentä DIFin jäsentä.

Johdon ja hallintoelinten vastuuvakuutuksista esitelmöi Willis Towers Watsonin toimitusjohtaja Harry Strömberg taustoittaen, mitkä ovat vakuutuksenottajan ja vakuutetun oikeudet ja velvollisuudet sekä mitä kaikkea vakuutuksen korvauspiiriin kuuluu.

Vastuuvakuutuksen pääfunktio on kattaa vakuutettavien henkilöiden välillisesti tai välittömästi aiheuttamat vahingot. Vakuutuksenottaja on yleensä aina emoyhtiö, joka neuvottelee asianmukaiset vakuutusehdot tärkeimmille esimiehille, toimitusjohtajille sekä hallituksen jäsenille ja varajäsenille. Myös työntekijä voi kuulua korvauspiiriin silloin, kun häntä vastaan on nostettu korvausvaatimus yhdessä johtoportaan edustajan kanssa.

Vastuuvakuutetulla ei ole velvollisuutta maksaa omavastuuta, joka syntyy korvausta hakiessa yhtiölle itselleen. Tahallisesti aiheutetut ja törkeät rikokset eivät luonnollisesti ole vakuutuksen piirissä, eivätkä ne kata myöskään kilpailuoikeudellisia tapauksia. Keskeisen käsitteistön ohella Strömberg muistutti myös ajanlaskullisista muuttujista, sillä toimenpiteen tekohetki ei ole merkityksellinen, vaan korvausvaatimuksen esittämishetki. Tällöin on hyvä tietää, minkä vuoden vastuuvakuutusehtoja kussakin tapauksessa sovelletaan. Lisäksi vakuutussopimuksen irtisanomisvaiheessa (esimerkiksi johtajan eläköityessä) yhtiön on mahdollista ja kannattavaakin ostaa useamman vuoden pituinen jälki-ilmoitusaika.

Vakuutussopimuksen irtisanomisvaiheessa yhtiön on mahdollista ja kannattavaakin ostaa useamman vuoden pituinen jälki-ilmoitusaika.

Webinaarin loppupuolella Senior Insurance Specialist Ville Partanen toi esiin yksityiskohtaisempia esimerkkejä, miten vahinkotilanteita on ratkottu globaalisti, Pohjoismaissa sekä Suomessa. Sopimisasioita sovellettaessa vakuutusyhtiön on aina oltava mukana prosessissa, ja Partanen muistutti myös, että vahinkoilmoituksilla on joskus tiiviitkin aikarajat.

Esimerkkitapauksina nousi esiin muun muassa luottamusaseman väärinkäyttö, liiketoiminnan jatkaminen maksukyvyttömän osapuolen kanssa, huolimattomuus, henkilö- tai esinevahingot sekä yritysjärjestelyyn liittyvät vahingot. Kansainvälisessä toiminnassa oman riskinsä muodostavat joukkokanteet, jotka ovat yleisimpiä Pohjois-Amerikassa ja Australiassa. Euroopassa ne on syytä huomioida varsinkin Alankomaissa, Saksassa ja Isossa-Britanniassa. Suomessa ryhmäkanteet eivät ole mahdollisia.

Webinaarin loppupuolella keskusteluun nousivat myös työturvallisuusmääräysten rikkominen sekä arvopaperi- ja tietosuojasääntelyn mukaiset hallinnolliset seuraamukset.

Vastuu on aina johdolla ja hallituksella, minkä vuoksi Partanen kehottikin hallituksen jäseniä pysymään ajan tasalla yrityksen toiminnasta ja vaatimaan aktiivisesti tietoa ja raportointia.

 

Webinaarin esitysmateriaalit löytyvät DIF-jäsensivuilta (vaatii kirjautumisen) tai kirjautuneille tämän artikkelin ohessa.