Directors’ Institute of Finlandin hallituksessa uusia jäseniä

Directors’ Institute of Finlandin vuosikokous pidettiin 10.5. Finlandia-talolla. Vuosikokous valitsi yhdistykselle uuden puheenjohtajan ja uusia hallituksen jäseniä.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Philip Aminoff. Jäseninä jatkavat Maarit Aarni-Sirviö, Marketta Kokkonen ja Kirsi Komi. Uusiksi jäseniksi valittiin Juha Laaksonen, Annika Paasikivi, Juha Rantanen ja Hannu Syrjänen. Hallitus esitellään yhdistyksen verkkosivuilla osoitteessa: https://dif.fi/meista/organisaatio/

Vuosikokouksen yhteydessä pidettiin myös vuosiseminaari, jossa kuultiin yhtä maa­il­man joh­ta­vaa in­no­vaa­tio­gu­rua Matthew Locsinia. Hän toi­mii De­loit­ten Eu­roo­pan in­no­vaa­tio­yk­sikön Dobli­nin joh­ta­ja­na Lon­toos­sa ja on ol­lut luot­saa­mas­sa lu­kui­sia kan­sainvälisiä in­no­vaa­tio­hank­kei­ta. Yksi esi­merk­ki tällai­ses­ta en­nak­ko­luu­lot­to­mas­ta in­no­voin­nis­ta on se­mi­naa­ris­sa esi­telty Nes­te Oyj:n NextBTL–han­ke.

Lisätiedot:

Directors’ Institute of Finland – Hallitusammattilaiset ry

Pääsihteeri Maarit Aarni-Sirviö

Puh. 050 379 4170