Hallituksella on vastuu myös brändistä

DIF, BrandWorxx ja Roschier järjestivät uusintana keväällä suuren suosion saavuttaneen aa­miais­ti­lai­suu­den brändistä lii­ke­toi­min­nan ke­hittämi­sessä. Tilaisuus pidettiin 27.9.2016.

Tilaisuudessa pohdittiin samalla, mitä hal­li­tuk­sen jäse­nen tu­lee tietää brändin suo­jauk­ses­ta ja mikä on hallituksen vastuu brändistä.

BrandWorxxin toi­mi­tus­joh­ta­ja Jari Taipale va­lot­ti brändin roo­lia lii­ke­toi­min­nan ke­hi­tyk­sessä, ja Roschie­rin osa­kas Rainer Hilli ker­toi ris­kien hal­lin­nas­ta. Lisäksi DIF:n jäsen­ten Leena Paanasen ja Antti Pankakosken pa­nee­li­kes­kus­te­lun veti DIF:n Se­nior Ad­vi­sor Anne Korkiakoski_mg_3808

Tilaisuudessa nostettiin esiin huoli suomalaisyritysten ja niiden tuotteiden puuttuminen maailman tunnetuimpien brändien listalta. Puheenvuoroissa painotettiin, että markkinoinnin avulla voidaan kasvattaa liikevaihtoa ja se pitäisikin nähdä investointina eikä kulueränä. Nimenomaan tämän katsantokannan ottaminen on hallituksen tehtävä. Pidettiin myös tärkeänä, että markkinointibudjetti eritellään, jotta tiedetään, mihin rahat menevät ja miten ne vaikuttavat.

Tilaisuuden esitysmateriaalit tulevat jäsensivuille pian.