Hallitus kriisinkestävyyden rakentajana

DIF-lounaalla 13.3.2024 keskusteltiin kriisinkestävän organisaation rakentamisesta Deloitten johdolla. Deloitten osakas Tuomo Salmi avasi tilaisuuden, ja aihetta alusti Deloitten Nordic Crisis & Resilience -vastaava Stefanie Ruys.

Resilienssin tai kriisinkestävyyden merkitys on noussut, kun toimintaympäristö haastaa organisaatioita. Yrityksen tai organisaation kriisinkestävyyttä tulisi tarkastella kokonaisvaltaisesti ja rakentaa strategisesti. Kriisivalmiudesta voi syntyä myös kilpailuetua, ainakin siinä vaiheessa, jos riskit toteutuvat ja kriisi tulee eteen.

Kriisinkestävyyden kokonaisvaltainen pohdinta tehostaa hallituksen ajattelua ja voi paljastaa organisaation riippuvuuksia, haavoittuvuuksia ja piileviä riskejä. Ajattelu on syytä ulottaa myös organisaation ulkopuolelle arvoketjuihin, kumppanuuksiin, geopolitiikkaan ja sidosryhmiin. Täysin kriisinkestävää organisaatioita ei ole mahdollista rakentaa, joten olennaista on kysyä, miltä osin kriisinkestävyyttä halutaan vahvistaa ja millaisia iskuja organisaatio on valmis ottamaan.

Paneelikeskustelussa hallitusammattilaiset Tiina Tuomela, Robin Lindahl ja Kim Ignatius keskustelivat riskienhallinnasta ja kriisinkestävyydestä hallituksen näkökulmasta ja jakoivat kokemuksiaan erilaisten kriisien myrskyn silmästä.

Pitkän uran liike-elämässä tehneinä ja kokeneina hallitusammattilaisina panelistit ovat vuosien varrella kokeneet useita kriisejä. Parhaimmillaan kriisit on onnistuttu kääntämään voitoiksi ja pahimmistakin epäonnistumisista on jäänyt käteen tärkeitä oppeja.

Stephanie Ruys

Riski ja jopa kriisi voi esimerkiksi syntyä hallituksen ja johdon virheellisestä ajattelusta ja olettamista. On virhe nähdä vain yksi totuus, nähdä totuus mutta olla uskomatta näkemäänsä ja olla näkemättä totuutta ollenkaan. Kaikista näistä seuraa vääristymiä päätöksentekoon. Oppi tästä onkin, että kaikki pitäisi kyseenalaistaa.

Todettiin myös, että viime vuosien kriisien seurauksena riskienhallinta on tullut yhä tiiviimmin osaksi hallitustyötä, strategista keskustelua ja päätöksentekoa. Hallituksella on annettavaa myös skenaariotyössä ja erilaisten näkökulmien tuomisessa riskienhallintaan ja kriisinkestävän organisaation rakentamiseen.

Kaikki liiketoiminta on riskien ottamista. Hallituksen tehtävä on katsoa, että toimiva johto ottaa hallittuja riskejä, jotta liiketoiminnan tavoitteet toteutuvat.

Tilaisuuden esitysmateriaali on DIFin jäsenten ladattavissa ohessa (edellyttää kirjautumisen).