Hallitusarviointi vaatii hallitukselta nöyryyttä

DIFin ja Egon Zehnderin aamiaistilaisuudessa 24.10.2019 keskusteltiin hallitusarvioinnin hyödyntämisestä hallitustyön kehittämisessä.

Egon Zehnderin Ahsley Summerfieldin mukaan hallitukset ympäri maailman hyötyisivät toimintansa paremmasta arvioinnista. Hallitukselta ja sen yksittäisiltä jäseniltä vaatii kuitenkin nöyryyttä aidosti ottaa peili käteen ja katsoa, mitä siitä heijastuu. Hallitusarvioinnin tulosten hyöty riippuu myös siitä, onko hallitus valmis kehittymään ja muuttumaan.

Tärkeämpää kuin hallituksen kokoonpano on se, kuinka hallitus työskentelee. Puheenjohtajan rooli on merkittävä, sillä on pitkälti hänestä kiinni, mitä hallitus tekee ja kuinka se käyttäytyy. Hallitusten tavallisimpia kompastuskiviä ovat muun muassa huono ajankäyttö, ongelmat henkilösuhteissa, irrallisuus yhtiön strategiasta, johdon ja hallituksen roolien sekoittuminen, klikkiytyminen sekä se, että jatkuvaan parantamiseen ei panosteta.

Reima Rytsölä

Summerfield korosti myös johtoryhmän näkemyksen kuulemisen tärkeyttä hallitusarvioinnissa. Johto on hallituksen asiakas, ja maailmanluokan hallitusarvioinnissa myös asiakasta kuullaan. Pikatesti hallituksen onnistumiseen johdon palvelussa on se, millaisella mielellä toimitusjohtaja odottaa hallituksen kokouksia – onko hän tuskastunut vai innoissaan?

Varman sijoituksista vastaava johtaja Reima Rytsölä toi keskusteluun omistajan näkökulman. Omistaja vaikuttaa hallituksen työskentelyyn hallitusvalintojen myötä nimitysvaliokunnan tai  osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kautta. Tietoa hallituksen työskentelystä nimitystoimikunta saa esimerkiksi hallituksen itsearvioinnin ja puheenjohtajan kuulemisen kautta. Niiden kautta tihkuva tieto ei kuitenkaan riitä, varsinkin jos hallituksen työskentelyn suurin ongelma on puheenjohtajan toiminta. Onkin paikallaan tehdä ulkopuolisen suorittama hallitusarviointi 3–4 vuoden välein, jotta hallituksen toiminnasta saadaan puolueettomampaa tietoa ja suorempia näkemyksiä.

Ralf Holmlund

DIFin jäsenen kommenttipuheenvuoron piti Ralf Holmlund tuoden keskusteluun puheenjohtajan näkökulman. Hän korosti dialogia omistajien kanssa kokousten välillä. Itsearviointi voi toimia, jos hallituksen jäsenet luottavat toisiinsa. Se ei kuitenkaan vedä vertoja ulkopuolisen tekemälle arvioinnille. Jotta arvioinnista saadaan hyöty irti, on olennaista määritellä tarkasti, mitä tuloksilla tehdään.

Tilaisuuden esitysmateriaali on DIFin jäsenten ladattavissa ohessa (edellyttää kirjautumisen).