Haluatko vaikuttaa Say On Pay -sääntelyyn Suomessa?

Miksi jäsenkysely?

Johdon palkitseminen tullaan viemään yhtiökokoukseen hyväksyttäväksi uudistetun Osakkeenomistajan oikeuksia koskevan direktiivin (2017/36/EU) say on pay –säännösten nojalla. Vastaisuudessa listayhtiön yhtiökokous käsittelee yritysjohdon palkitsemispolitiikkaa ainakin joka neljäs vuosi. Direktiivi kuitenkin sallii useissa kysymyksissä vaihtoehtoisia menettelytapoja, joista säädetään kansallisesti. DIF:n Policy-valiokunta on perehtynyt direktiiviin ja jäsenet ovat saaneet kyselyn, jossa haetaan linjausta kansallisen sääntelyn tarpeista. Viemme jäsenistön näkökulmia eteenpäin uutta lainsäädäntöä valmistelevalle työryhmälle.

Tässä kysymykset yksinkertaistetusti:

Kansallisesti voidaan säätää mm. seuraavista asioista:

  1. Miten palkitsemispolitiikka käsitellään yhtiökokouksessa

Policy-valiokunta kannattaa neuvoa-antavaa äänestystä.

  1. Annetaanko lievennyksiä keskisuurille yhtiöille

Policy-valiokunta kannattaa lievennyksiä.

  1. Voidaanko palkitsemispolitiikassa tehdä muutoksia, jos tilanne sitä vaatii

Policy-valiokunta kannattaa joustavuutta.

Varsinaisessa jäsenille lähetetyssä kyselyssä direktiiviä ja Policy-valiokunnan näkemyksiä on selvitetty tarkemmin.

Pyydänkin jäseniämme vastaamaan kyselyyn. On todella tärkeää, että saamme Suomeen hyvän pohjoismaiseen hallintomalliin sopivan kansallisen lainsäädännön.

30.6.2017 Maarit Aarni-Sirviö