Heidrick & Strugglesin vuosittainen tutkimus hallitusten kokoonpanoista on julkaistu

 

Heidrick & Struggles toteuttaa vuosittain selvityksen listattujen yhtiöiden hallitustyöskentelyyn ja -kokoonpanoihin liittyvistä trendeistä. Raportissa selvitetään ja analysoidaan trendejä suurimpien eurooppalaisten pörssilistattujen yhtiöiden hallitusjäsenten nimityksissä. Selvitys kattoi 38 suomalaisissa ja noin 500 eurooppalaisissa pörssiyhtiöissä toteutunutta hallitusjäsenen nimitystä.

 

Board Monitor Europe 2023 -raportti on ladattavissa täältä.

 

Tilastopoimintoja suomalaisista yhtiöistä

 

Selvityksen mukaan vuonna 2022 uusissa hallitustehtävissä aloittaneiden keski-ikä Suomessa oli 57 vuotta, mikä vastaa eurooppalaista keskitasoa. Nimitetyistä noin kolmannes aloitti ensimmäistä kertaa listayhtiön hallitustehtävässä, ja noin kolmannes nimitetyistä oli naisia. Vastaavasti Euroopassa selvityksessä mukana olleista noin 500 uudesta hallitusnimityksestä 49 prosenttia oli naisia.

 

Vuonna 2022 suomalaisyhtiöiden hallituspaikkojen nimityksissä nähtiin iso askel kansainvälisempään suuntaan. Vuoden aikana toteutuneista nimityksistä yli puolet oli muita kuin Suomen kansalaisia. Edellisenä vuonna kansainvälisiä nimityksiä oli vain kolmannes.

 

Suomessa hallitusten jäsenten taustoissa korostuu työkokemus toimitusjohtajan tai talousjohtajan tehtävistä Eurooppaan ja Pohjoismaihin verrattuna. Pohjoismaista Tanskassa hallitusten kokoonpanot koostuvat taustoiltaan erilaisimmista osaajista.

 

EU-tason sääntely asettaa uusia vaatimuksia hallituskokoonpanoille

 

Euroopan parlamentin loppuvuodesta 2022 hyväksymä direktiivi pyrkii parantamaan sukupuolten välistä tasapainoa pörssiyhtiöiden johdossa, ja EU:n jäsenvaltioita velvoitetaan noudattamaan direktiiviä vuoden 2026 puoliväliin mennessä. Suomessa direktiivin mukainen sukupuolikiintiö koskee hallituksia ja hallintoneuvostoja pörssiyhtiöissä, joissa on vähintään 250 työntekijää.

 

Koska pörssiyhtiöiden on vastattava direktiivin vaatimuksiin ja varmistettava oikeanlainen osaaminen, pitkäjänteisen seuraajasuunnittelun merkitys korostuu entisestään niiden hallituksissa.

 

Mitä aktiivisessa seuraajasuunnittelussa tulisi ottaa huomioon?

 

Tehokas seuraajasuunnittelu on jatkuva prosessi, jossa katse on vahvasti tulevaisuudessa. Näihin asioihin hallitustyössä kiinnitetään nyt erityistä huomiota:

 

  • Hae aktiivisesti ja rohkeasti johtajia, joiden kokemus yhdistää perinteistä asiantuntemusta (esimerkiksi toimitusjohtaja tai talousjohtaja) sekä kokemusta digitaalisuuden hyödyntämisestä esimerkiksi uusissa liiketoimintamalleissa, uusista markkinoista, kestävästä kehityksestä strategian ytimessä sekä kyberturvallisuudesta. Ole rohkeasti avoin osaajille, joiden taustat ovat oman toimialasi ulkopuolelta. Kokemus eri toimialalta sekä erilainen osaaminen tuovat uutta ajattelua hallitustyöhön.
  • Tue ymmärrystä kestävästä kehityksestä hallituksessa. Uuden vastuullisuusraportointidirektiivin (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) voimaantulo edellyttää hallituksilta enemmän aikaa ja paneutumista yrityksen tavoitteiden tukemiseen sisältäen vastuullisuuden strategian ytimessä sekä vastuullisuusraportoinnin tiekartan laatimiseen.
  • Kiinnitä huomiota hallituksen monimuotoisuuteen. Hallituksen kokoonpanoa tarkasteltaessa olisi hyvä kiinnittää huomiota erilaisiin vahvuuksiin, ikäjakaumaan, sukupuolten tasaiseen jakautumiseen sekä kansainvälistä taustaa omaavien osaajien houkuttelemiseen. Erilaiset ihmiset luovat erinomaista dynamiikkaa ja tasapainoa hallituskokoonpanoon ja työskentelyyn.
  • Etsi osaajia, joilla on kykyä tai potentiaalia ottaa johtajan rooli, joko hallituksen puheenjohtajana tai valiokunnan puheenjohtajana. Kyky ja innostus johtaa uudistumista ja muutosta on tärkeä ulottuvuus hallitusjäsenten osaamismatriisissa.
  • Ajattele seuraajasuunnittelua strategisena, jatkuvasti käynnissä olevana kasvattamona, joka ei ainoastaan vastaa vuosittaiseen vaatimukseen arvioida hallituskokonaisuuden kyvykkyyksiä, vaan rakentaa proaktiivisesti kohti tulevaisuudessa siintäviä mahdollisuuksia ja huomioi erilaisten sääntelyiden vaikutukset.

 

Raportin taustaa

 

Heidrick & Struggles on pitkään julkaissut yritysten hallitusten rakenteita maailmanlaajuisesti selvittävää tutkimusta. Board Monitor Europe -raportissa selvitetään ja analysoidaan trendejä suurimpien eurooppalaisten pörssilistattujen yhtiöiden hallitusten jäsenten nimityksissä. Raportissa käytetyt materiaalit ja tiedot on kerätty julkisista lähteistä, kuten BoardEx, sekä Heidrick & Strugglesin omista tietokannoista.

 

Raportti kattaa seuraavat pörssilistat: Alankomaat (AEX), Belgia (BEL 20), Espanja (IBEX 35), Irlanti (ISEQ), Italia (FTSE MIB), Norja (OBX), Portugali (PSI 20), Puola (WIG 20), Ranska (CAC 40), Ruotsi (OMX 30), Saksa (DAX ja MDAX), Suomi (OMX Helsinki 25), Sveitsi (SMI Expanded), Tanska (OMX Kööpenhamina 25).