Ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää yhteistyötä

Minna Aila kertoi Nesteen vastuullisuustyöstä ja innovaatiotoiminnasta.

DIF-aamiaisella 7.6.2022 keskusteltiin PwC:n johdolla innovaatioiden ja yhteistyön merkityksestä yritysten vastuullisuus- ja kestävyystyössä.

Tilaisuuden alustukseksi PwC:n ESG-strategiapalveluista vastaava Jussi Nokkala kertoi Climate Tech -selvityksen tuloksia. Vaikka investoinnit ilmastoteknologiaan ovat kasvaneet voimakkaasti kohta vuosikymmenen ajan, on edelleen teknologioita, joita ei rahoiteta riittävästi. Investoinnit ovat epätasapainossa sen suhteen, mikä on niiden konkreettinen ilmastovaikutus tai päästövähennyspotentiaali. Rahoitus on epätasapainossa myös maantieteellisesti, sillä leijonanosa investoinneista kohdistuu Yhdysvaltoihin.

Nesteen vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Minna Aila kertoi yhtiön vastuullisuus- ja ilmastotavoitteista, innovaatiotoiminnasta ja kumppanuuksista. Nesteen kehittämät ratkaisut keskittyvät vähentämään liikenteen päästöjä sekä taklaamaan muoviongelmaa. Kysymys raaka-aineista on Nesteelle keskeinen, minkä vuoksi se keskittyy innovaatiotoiminnassaan muun muassa lignoselluloosan, levän ja yhdyskuntajätteen hyödyntämisen mahdollisuuksiin. Lisäksi Neste tutkii Power-to-X-ratkaisuja, joiden odotetaan mahdollistavan uusiutuvan vedyn tuotanto sekä hiilidioksidin muuntamisen polttoaineiksi, kemikaaleiksi ja materiaaleiksi.

Yritykset eivät voi katsoa omaa toimintaansa ja aiheuttamiaan päästöjä ainoastaan omien rajojensa tai edes oman toimialansa sisällä. Laajempi näkemys edellyttää myös yhteistyötä. Nesteen vastuullisuustyön yksi keskeinen ulottuvuus on valita oikeat partnerit ja parhaat yhteistyömuodot.

Combient Puren johtaja Marika Määttä kertoi moniyritysyhteistyön mahdollisuuksista vähähiilisten arvoketjujen kehittämiseksi. Combient Pure on osa yritysyhteistyöverkosto Combientia, joka edistää jäsentensä liiketoiminnan kehitystä. Verkostoon kuuluu 34 pohjoismaista yritystä.

Määttä jakoi opit hallituksille kestävän liiketoiminnan kehittämiseen moniyritysyhteistyön avulla. Hallituksen tulisi haastaa yritystä katsomaan oman toimintakenttänsä ulkopuolelle ja selvittämään yhteistyömahdollisuuksia arvoketjun lähimpien toimijoiden kanssa. Kumppanit kannattaa valita huolella. Pitkän aikavälin arvontuotanto on helpompaa samat tavoitteet jakavien kumppanien kesken.

Mika Anttonen

Kommenttipuheenvuoron piti St1:n hallituksen puheenjohtaja Mika Anttonen. Hänen mukaansa innovaatiot ovat ainoa asia, joka tuo toivoa ilmastonmuutoksen ratkaisuun. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvitsemme innovaatioita, joista meillä ei vielä ole aavistustakaan, sillä tällä hetkellä meillä ei ole yhtään skaalautuvaa keinoa ratkaista ilmastokriisiä. Anttonen peräänkuulutti innovaatiotyössä tiedeyhteisön, yhteiskuntien ja yritysten yhteistyötä.

Tilaisuuden esitysmateriaali on jäsenten ladattavissa ohessa. Webinaaritallenne on katsottavissa jäsensivuilla. (Edellyttää kirjautumisen sivustolle.)