Lausunto hallituksen roolista toimitusjohtajan palkkauksessa

Median kommentointipyyntöjen johdosta Directors’ Institute of Finland – Hallitusammattilaiset ry on antanut julkisen lausunnon hallituksen roolista toimitusjohtajan palkkauksessa.

Yhdistys ei kommentoi yksittäisiä tapauksia. Yleisesti voidaan todeta, että toimitusjohtajan rekrytointi ja siihen liittyvät järjestelyt ovat hallituksen avaintehtäviä. Toimitusjohtajasopimus ja sen ehdot ovat hallituksen keskeisiä tehtäviä. Siihen liittyvät suositukset on kirjattu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin (Corporate Governance) vuodelta 2010. Yhdistys viittaa erityisesti seuraaviin hallinnointikoodin suosituksiin:

  • Suositus 34 – Toimitusjohtajasopimus
  • Suositus 46 – Toimitusjohtajan toimisuhdetta koskevat tiedot
  • Suositus 47 – Palkka- ja palkkioselvitys

Directors’ Institute of Finland – Hallitusammattilaiset ry

Maarit Aarni-Sirviö
Pääsihteeri