Kunnallinen puoluerahoitus on eriytettävä kuntien omistamien tuotannollisten yhtiöiden hallitusvalinnoista

Lehdistötiedote 21.1.2014

Kuntien omistamien osakeyhtiöiden tehokas ja ammattimainen johtaminen on tärkeää sekä kuntatalouden että kansallisen kilpailukyvyn kannalta. Johtamista voidaan selkeästi parantaa kiinnittämällä huomiota yhtiöiden hallituksiin. Keväällä tehtävän kuntalain uudistuksen tulee mahdollistaa kuntayhtiöiden hallitusten kehittämisen. Samassa yhteydessä puolueverojärjestelmä osana hallituspalkkioita tulee purkaa.

 

Kuntayhtiöt tehokkaammiksi

Avoimilla markkinoilla toimivat kuntayhtiöt tuottavat palveluita ja hyödykkeitä kilpailluilla toimialoilla. Niiden toiminnan tehokkuus vaikuttaa siihen, luovatko ne kuntalaisille varallisuutta vai syövätkö ne kuntien resursseja hyvinvointipalveluiden tuottamisesta. EU:n kiristyvä kilpailulainsäädäntö asettaa vaatimuksia erityisesti avoimilla markkinoilla toimiville yrityksille kuten esimerkiksi energian tuotanto ja jakelu, satamien operointi sekä joukkoliikenne.

Uudistuva kuntalainsäädäntö

Uudistuva kuntalainsäädäntö edellyttää kuntia yhtiöittämään avoimilla markkinoilla toimivat liikelaitokset vuoden 2014 loppuun mennessä. Yhtiöittämisellä pyritään lisäämään avoimuutta ja tehokkuutta kuntien omistamien tuotannollisten yritysten toiminnassa. Kuntien omistamien tuotannollisten yhtiöiden määrä ja merkitys korostuu entisestään.

Valtiolla on vuosikymmenien kokemus omistamiensa yritysten arvon kehittämisestä omistajaohjauksella ja valtionyhtiöiden hallitustyöskentelyn kehittämisellä ammattimaiseksi ja kilpailukykyiseksi. Tämä edellyttää parhaiden asiantuntijoiden valitsemista yhtiöiden hallituksiin. Valtionyhtiöiden hallituskokoonpanot eivät perustu eduskuntavaalien tulokseen, vaan yhtiöiden ammattimaisen johtamisen varmistamiseen.

Directors’ Institute of Finland – Hallitusammattilaiset ry katsoo, että kuntien omistamien avoimilla markkinoilla toimivien yhtiöiden hallitukset tulisi jatkossa muodostaa parhaista käytettävissä olevista asiantuntijoista tehokkaan hallitustyöskentelyn saavuttamiseksi.

Puolueverojärjestelmä osana hallituspalkkioita tulee purkaa

Kuntalainsäädännön uudistamisen yhteydessä on arvioitu kunnallisen puoluerahoituksen uudistamistarpeita. Arviointia varten on perustettu puoluesihteereistä koostuva työryhmä. Nykyisessä järjestelmässä kunta vähentää automaattisesti luottamushenkilön palkkiosta luottamushenkilömaksun ”puolueveron” ja tilittää sen puolueiden paikallisosastoille. Työryhmä on arvioinnissaan päätynyt siihen, että nykyinen järjestelmä on pääpiirteissään toimiva, mutta sitä voidaan kehittää siltä osin kuin muutostarpeita tunnistetaan.

Directors’ Institute of Finland – Hallitusammattilaiset ry ehdottaa, että kuntalain uudistuksen yhteydessä avoimilla markkinoilla toimivat kuntien omistamat yhtiöt rajataan puolueverojärjestelmän ulkopuolelle. Nykykäytäntö rajoittaa keskeisesti sitä asiantuntijoiden joukkoa, joiden keskuudesta yhtiöiden hallitusten jäsenet voidaan valita. Järjestelyä, jossa omistajan valitsemat yhtiön hallituksen jäsenet maksavat osan palkkiostaan muulle taholle – tässä tapauksessa puolueorganisaatiolle – ei voi pitää eettisesti asianmukaisena.

Avoimilla markkinoilla toimivat kuntayhtiöt tarvitsevat hallituksiinsa yhtiön kannalta parhaat mahdolliset asiantuntijat. Tämän varmistaminen on kaikkien kuntalaisten etu.

Directors’ Institute of Finland – Hallitusammattilaiset ry

 

Lisätiedot:

Directors’ Institute of Finland – Hallitusammattilaiset ry:n Kuntayhtiöiden hallinto –projektin puheenjohtaja, kaupunkineuvos Marketta Kokkonen, p. 0500 600 742

Directors’ Institute of Finland – Hallitusammattilaiset ry:n puheenjohtaja, vuorineuvos Jorma Eloranta, p. 040 539 5542