Maltillista kehitystä johdon ja hallituksen palkitsemisessa

DIF-aamiaisella 6.6.2019 tutustuttiin Reward Agencyn tuoreisiin tutkimustuloksiin johdon ja hallitusten palkitsemisesta. Toimitusjohtaja Samuli Sistonen kävi läpi tutkimuksen keskeiset tulokset ja palkitsemisen trendit.

Johdon kiinteät palkat Suomessa ovat nousseet viime vuosina maltillisesti. Kun huomioon otetaan sekä lyhyen että pitkän aikavälin kannustimet, toimitusjohtajan mediaanipalkka vuonna 2018 oli lähes puoli miljoonaa euroa. Vertailukelpoisten, aiemmin tutkimuksessa mukana olleiden yritysten välillä mediaanipalkka nousi prosentin edellisvuodesta.

Toimitusjohtajan erillisen irtisanomiskorvauksen maksuaika on keskimäärin laskenut. Vuotta 2018 koskevassa tutkimuksessa erillisen korvauksen maksun kesto oli keskimäärin yhdeksän kuukautta, kun se vuotta aiemmin oli 12 kuukautta.

Johdon palkitsemisen painottuminen entistä enemmän kannustinohjelmien suuntaan oli nähtävissä tuloksissa. Lähes kaikissa pörssiyhtiöissä on käytössä lyhyen aikavälin kannustinohjelmia. 75 prosentissa yhtiöistä käytössä on pitkän aikavälin kannustinohjelmia. Suosituin pitkän aikavälin kannustinohjelma on suoritusperusteinen osakeohjelma.

Hallituspalkkiot eivät tutkimuksen mukaan ole juurikaan nousseet. Hallituspalkkiot ovat keskimäärin samaa tasoa kuin kymmenen vuotta sitten. Yhtiöstä 59 prosenttia maksaa hallituksen jäsenille vuosipalkkion lisäksi kokouspalkkiota.

Johdon palkitsemisen raportoinnin laatu on hiukan parantunut. Raportointi tarkentuu edelleen, kun yhtiöt alkavat noudattaa Say-on-pay-sääntelyn vaatimuksia 2021 mennessä.

DIFin jäsenen kommenttipuheenvuoron piti Markku Pohjola. Hän nosti palkitsemistutkimuksesta esille neljä positiivista havaintoa:

  1. Osakkeenomistajien ja yhtiöiden kannalta on hyvä, että muuttuvat palkanosat painottuvat, etenkin pitkän aikavälin kannustimien osalta
  2. Suoritusperusteisten osakeohjelmien yleistyminen on hyvä asia
  3. Irtisanomiskorvausten maksuaikojen lyhentyminen on osakkeenomistajien etu
  4. Say-on-pay-sääntely parantaa ja tarkentaa raportointia, mikä sekin on osakkeenomistajan etu.