Megatrendejä on katsottava kokonaisuutena

DIF vieraili 6.2.2020 Sitralla, jossa keskusteltiin megatrendeistä ja siitä, millaisina ne näyttäytyvät innovaatioiden näkökulmasta. Katsauksen megatrendien kokonaiskuvaan tarjosi Sitran ennakoinnin johtava asiantuntija Mikko Dufva.

Megatrendit ovat laajoja, globaaleja muutoksen kaaria, joille on ominaista hitaus. Megatrendit eivät siksi ole uusia tai yllättäviä, vaan oleellista onkin niiden tulkinta ja hyödyntäminen. Megatrendejä voi tarkastella myös niiden sisäisten ja välillä olevien jännitteiden kautta. Yksittäisen megatrendin sijaan kannattaa pyrkiä ymmärtämään trendien kokonaiskuvaa.

Tuoreessa julkaisussaan Megatrendit 2020 Sitra on määritellyt viisi megatrendiä:

  • Ekologisella jälleenrakennuksella on kiire
  • Verkostomainen valta voimistuu
  • Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu
  • Talousjärjestelmä etsii suuntaansa
  • Teknologia sulautuu kaikkeen

Keskeisin tulevaisuuteen vaikuttava megatrendi on ensimmäisenä mainittu tarve ekologiselle jälleenrakennukselle. Isoilla, ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvillä päätöksillä on kiire, mutta syntyvätkö päätökset tarpeeksi nopeasti demokratian keinoin. Ihmisten ilmastotietoisuus ei vielä näy teoissa.

Verkostomaisen vallan voimistuminen merkitsee siirtymistä moninapaisesta maailmasta monisolmuiseen maailmaan. Valtasuhteet järkkyvät, kun tiedon sijaan valtaa onkin hämmennyksen lietsominen. Tämä megatrendi näkyy myös vahvojen johtajien ihannointina ja populismin nousuna.

Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu. Ikääntymisen lisäksi väestö muuttuu taustoiltaan, mahdollisuuksiltaan ja tavoiltaan yhä monimuotoisemmaksi. Millaisia ovat tulevaisuuden asiakkaat? Voisiko Suomi kompaktina yhteiskuntana toimia ratkaisuiden laboratoriona?

Talousjärjestelmä hakee suuntaansa. Ymmärrys siitä, että nykyinen järjestelmä ei toimi niin hyvin kuin haluaisimme, on kasvamassa. Vauraus keskittyy, työn rakenteet muuttuvat ja jatkuva osaamisen kehittäminen korostuu. Kiertotalouden merkitys kasvaa, kun talous hakee suhdettaan ympäristöön – nähdäänkö ympäristö vain resurssina vai otetaanko talouden tavoitteeksi ympäristön tilan parantaminen? Mihin suuntaan innovaatiot vievät taloutta?

Viidenneksi, teknologia sulautuu kaikkeen, joten sen ymmärtäminen korostuu. Tähänkin megatrendiin liittyy eriarvoistumisen jännitteet. Kuka teknologisista innovaatioista hyötyy ja kuka niitä pääsee käyttämään? Kuka innovaatioita kehittää ja kuka ne omistaa? Milloin teknologia edistää ekologista jälleenrakennusta ja milloin se haittaa sitä?

Megatrendien lisäksi maailmassa vaikuttavat myös metatrendit. Ne voidaan määritellä muutosta muuttaviksi muutoksiksi. Niitä ovat esimerkiksi siirtyminen postnormaaliin aikaan, tunteiden merkityksen korostuminen sekä jännitteet ihmisten kytkeytyneisyyden ja eriytymisen välillä. Metatrendien myötä muodostuu maailma, jossa yllätykset ovat normaaleja. Miten hallitus rakentaa strategioita ja visioita kaoottisessa maailmassa? On ainakin otettava huomioon entistä enemmän erilaisia näkökulmia ja skenaarioita.

Megatrendit kertovat yleisistä kehityssuunnista, jotka auttavat pohtimaan tulevaa. Tulevaan on kuitenkin mahdollista vaikuttaa. Millaisen tulevaisuuden haluamme rakentaa?