Muutoksia organisaatiossa

Policy-valiokunnan kokoonpano muuttuu vuodenvaihteessa ja DIF on saanut kaksi uutta Senior Advisoria.

Policy-valiokunta

Nykyisen Policy-valiokunnan puheenjohtajan Timo Kaisanlahden jättäessä tehtävän vuodenvaihteessa DIF:n hallitus on nimittänyt Policy-valiokunnan puheenjohtajaksi Philip Aminoffin ja varapuheenjohtajaksi Manne Airaksisen.

Po­licy-va­lio­kun­nan tehtävänä on val­mis­tel­la yh­dis­tyk­sen vi­ran­omai­sil­le tai jul­ki­suu­teen an­net­ta­via lausun­to­ja ja kan­nan­ot­to­ja hal­li­tus­työsken­te­lyn tai yhtiön hal­li­tuk­sen kan­nal­ta muu­toin tärkeissä asiois­sa.

Senior Advisors

DIF on saanut kaksi uutta Senior Advisoria. Kaisa Olkkonen on aloittanut Senior Advisorina DIF-Tietopankin osalle IPR – immateriaalioikeudet ja Juhani Strömberg osalle Kyberturvallisuus. Molempien osien materiaaleja työstetään paraikaa ja ne julkaistaan Strategia-alueen alla.

DIF nimeää jäsenistöstään Senior Advisoreita tukemaan DIF-Tietopankin ja siihen liittyvien tilaisuuksien kehittämistä. Kullakin Senior Advisorilla on erityisosaamista ja kiinnostusta heille nimetyillä osa-alueilla.

Lue lisää Policy-valiokunnan toiminnasta ja kokoonpanosta sekä Senior Advisoreista: DIF:n organisaatio.