Näkökulmia monimuotoisuuteen

Mercuri Urvalin isännöimässä DIF-webinaarissa 2.6.2022 keskusteltiin suomalaisten hallitusten ja johtoryhmien monimuotoisuudesta.

Webinaarissa esiteltiin DIFin ja Mercuri Urvalin monimuotoisuuskyselyn tulokset, minkä lisäksi teemaan syvennyttiin paneelikeskustelussa, johon ottivat osaa useissa kasvuyrityksissä vaikuttava hallituksen puheenjohtaja Kaj Hagros, SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola ja Koneen henkilöstöjohtaja Susanne Skippari.

Organisaatioiden johdolla, niin hallitus- kuin johtoryhmätasolla, on merkittävä rooli monimuotoisuuden ja inkluusion edistäjinä, mikä selvisi myös kyselyn tuloksista. Selvityksessä kysyttiin muun muassa kuinka hyvin johdon monimuotoisuus toteutuu eri elementtien osalta, mitä konkreettisia toimenpiteitä asian edistämiseksi on tehty ja miten siihen ylipäätään suhtaudutaan yritysten johdossa.

Suomalaisten yrityksissä heikoiten toteutuva monimuotoisuuden ulottuvuus on kansainvälisyys. Panelistit arvelivat tämän johtuvan uskalluksen puutteesta ja osittain myös kielitaidon puutteesta. Todettiin myös, että kotimarkkinoilla toimivat ja kansainväliset yritykset ovat tässä suhteessa täysin eri lähtökohdissa.

Paneelissa pohdittiin myös, kenen vastuulla monimuotoisuuden edistäminen on. Monimuotoisuutta voi edistää jokainen esimiesasemassa oleva, mutta inkluusioon voivat vaikuttaa kaikki työntekijät. Hallituksen monimuotoisuudessa nimitystoimikunnalla on ratkaiseva rooli. Paneelissa todettiin lisäksi, ettei monimuotoisuuttakaan tule ajaa väkisin pelkän monimuotoisuuden vuoksi. Hallituksen suhteen on tärkeintä, että hallituskokoonpano toimii hyvin yhteen, kykenee kiivaaseenkin keskusteluun ja pystyy tukemaan toimitusjohtajaa.

Mercuri Urvalin ja DIFin monimuotoisuuskyselyn tulokset julkaistaan Boardview-lehden numerossa 1/2022 10. kesäkuuta.

Tilaisuuden esitysmateriaali on jäsenten ladattavissa ohessa. Webinaaritallenne on katsottavissa jäsensivuilla. (Edellyttää kirjautumisen sivustolle.)