DIF jätti lausunnon etäkokouksista ja etäosallistumisesta osakeyhtiöissä

DIF on 23.1.2022 jättänyt oikeusministeriölle lausunnon Etäkokoukset ja etäosallistuminen osakeyhtiöissä, asunto-osakeyhtiöissä ja osuuskunnissa -työryhmän mietinnöstä.

Työryhmä ehdottaa kokonaan etänä pidettävien yhtiökokousten ja osuuskunnan kokousten sallimista. Edellytyksenä on, että kaikilla etäkokoukseen osallistuvilla osakkeenomistajilla tai jäsenillä on täysimääräiset osallistumisoikeudet ja että tällainen kokous on sallittu yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä.

Lisäksi ehdotetaan hybridikokouksia koskevien vaatimusten selventämistä siten, että kokouspaikalla ja sen ulkopuolelta osallistuvilla osakkailla tai jäsenillä on hybridikokouksessa täysimääräiset osallistumisoikeudet.

DIF kannattaa digitaalisten yhtiökokousten mahdollistamista sekä puitteiden luomista näiden kehittämiselle. Yhtiöillä tulee olla mahdollisimman laaja valinnanvapaus kokoukseen liittyvissä järjestelyissä, jotta tulevaa digitaalista kehitystä voidaan mahdollisimman laajasti hyödyntää.

Sääntelyn selkeys ja juridinen varmuus ovat erityisen tärkeitä, kun puhutaan yhtiökokouspäätöksistä ja esimerkiksi osingonjakopäätöksistä, yritysjärjestelyjen hyväksymisestä tai hallituksen valinnasta.

Sääntelyn joustavuus ja suhteellisuusperiaatteen noudattaminen on varmistettava. Yritykset ovat kooltaan, omistajarakenteeltaan ja toiminnoiltaan kovin erilaisia. Hyvin yksityiskohtainen ja pitkälle menevä sääntely voi olla varsinkin pienemmille yrityksille liian vaativaa.

DIFin vastaukset lausuntopyyntöön ovat luettavissa Lausuntopalvelussa.