DIF: Lähipiirisäännöksiä selkeytettävä

DIF lausui osakkeenomistajien oikeudet -direktiivin täytäntöönpanosta koskien lähipiiriliiketoimia.

DIF oli kuultavana 20.8.2018 oikeusministeriön ja valtiovarainministeriön järjestämässä tilaisuudessa, joka käsitteli osakkeenomistajien oikeudet -direktiivin lähipiiriliiketoimien sääntelyn täytäntöönpanoa. Kuulemistilaisuuden johdosta DIF on antanut lausunnon oikeusministeriölle 5.9.2018.

Lausunnossaan DIF korostaa tarvetta arvioida Osakkeenomistajien oikeudet -työryhmän lähipiirijärjestelyjä koskevia ehdotuksia kokonaan uudelleen. DIF kannattaa kuulemistilaisuudessa esitettyä lähtökohtaa, jonka mukaan asianomainen sääntely koskisi vain pörssiyhtiöitä.

DIF kuitenkin esittää, että kuulemistilaisuudessa esitetystä poiketen sääntely rajoitettaisiin yhtiökokouksen osalta koskemaan enintään liiketoimia koskevia päätöksiä, eli asioita, jotka eivät ole ”yhtiökokoukselle osakeyhtiölain nojalla kuuluvia asioita”.

DIF toteaa, että myös hallituksen päätöksentekoa koskeva ehdotus on sisällöltään epäselvä ja sitä on selkeytettävä sekä ehdotuksen tarpeellisuus paremmin perusteltava. Nykyisen ehdotuksen perusteella säännöksen merkityksen arvioiminen on kuitenkin erittäin vaikeata. DIF esittää, että hallituksen päätöksentekoa koskevaan sääntelyyn voitaisiin palata vielä sen jälkeen, kun oikeusministeriö on esitellyt asianmukaisen ja kattavasti perustellun ehdotuksen.

Lue koko lausunto >