DIF lausui hallinnointikoodin uudistamisesta

DIF on 5.2.2024 jättänyt Arvopaperimarkkinayhdistykselle lausunnon hallinnointikoodin uudistamisesta. Hallinnointikoodia uudistetaan vireillä olevien sääntelyhankkeiden mukaisesti vaiheittain. Koodiuudistuksen ensimmäisessä vaiheessa päivitetään monimuotoisuutta koskevia hallinnointikoodin kirjauksia. Päivityksen taustalla on muun muassa pörssiyhtiöiden hallintoelinten jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä annettu direktiivi (ns. kiintiödirektiivi).

DIF kannattaa sitä, että koodi päivitetään vastaamaan kiintiödirektiivin vaatimuksia. Ylipäätään DIF pitää tärkeänä huolehtia hallinnointikoodin ajanmukaisuudesta, jotta lainsäätäjä ei koe elinkeinoelämää passiiviseksi itsesääntelyssä, mikä voi johtaa tarpeettomiin sääntelyhankkeisiin.

DIF ei kannata, että koodissa erikseen säänneltäisiin valiokuntien kokoonpanon monimuotoisuudesta. Kun hallitusten kokoonpanot monimuotoistuvat, myös valiokuntien kokoonpanot monimuotoistuvat.

DIF ei myöskään kannata sitä, että koodiin lisättäisiin suositus johtoryhmän monimuotoisuutta koskevien periaatteiden laatimisesta ja selostamisesta. Johtoryhmä ei ole osakeyhtiölain mukainen toimielin, eikä koodi muutenkaan ota kantaa johtoryhmän perustamiseen.

Lisäksi DIF kommentoi lausunnossa muun muassa CG-selvityksen esittämistä, voimaantuloaikataulua ja poikkeaman ilmoittamiskäytäntöjä.

Lue koko lausunto >