DIF lausui suunnattuihin osakeanteihin liittyvästä suositusluonnoksesta

DIF on 3.5.2024 jättänyt Arvopaperimarkkinayhdistykselle lausunnon suunnattuihin osakeanteihin liittyvästä suositusluonnoksesta.

Suositus on omiaan yhtenäistämään ja selkeyttämään Suomen markkinoilla vallitsevia suunnattuihin osakeanteihin liittyviä käytäntöjä. DIF pyytää kuitenkin selkiyttämään joitakin sanamuotoja sekä täsmentämään luonnoksessa kuvailtua arvopaperimarkkinatavan ja OYL:n noudattamisen suhdetta.

Koko lausunto on luettavissa täällä >