Pörssiyhtiöiden parhaat palkitsemispolitiikat julkistettiin

Harkittu ja täsmällinen palkitseminen edistää yritysten menestymistä, mikä toimii vahvana signaalina myös sijoittajille. DIF, Korn Ferry, Nasdaq Helsinki, Pohjoisranta BCW ja Työeläkeyhtiö Varma aloittivat keväällä viisivaiheisen yhteisprojektin, jonka tavoitteena oli edistää hyviä käytäntöjä palkitsemisraportoinnissa sekä palkita laadukkaimmin laaditut palkitsemispolitiikat. Tulokset julkistettiin keskiviikkona 26.8. Korn Ferryn isännöimässä webinaarissa, jota seurasi enimmillään 115 osallistujaa, joista suurin osa DIFin jäseniä.

Tilaisuuden alussa Korn Ferryn Juhani Ruuskanen kertoi tarkemmin palkitsemisen valintaprosessista ja -kriteereistä, joita hän avasi myös parin viikon takaisessa DIF-kumppaniblogissaan.

Voittajat valittiin pörssiyhtiöiden large-, mid- ja small cap -kategorioissa, joissa kaikissa palkitsemisraporttien ominaisuuksia arvioitiin hieman erilaisilla painotuksilla. Yleisesti kaikissa kategorioissa arvotettiin selkeyttä, vastuullisuutta, läpinäkyvyyttä, johdonmukaisuutta, harkitsevuutta sekä menestystä edistävää palkitsemista. Palkkiokatot ja hallinnointikoodin edellyttämää regulaatiota pidemmälle viety palkitsemispolitiikka huomioitiin positiivisesti. Myös palkitsemisraporttien ulkoasuja ja oikeakielisyyttä arvioitiin sisällön ohella.

Ruuskanen kertoi parhaan tason vallinneen large cap -tason yrityksissä, joskin laatu vaihteli voimakkaasti kussakin kategoriassa ja valtaosa yrityksistä näyttää hänen mukaansa asettaneen tavoitteeksi hallinnointikoodin vaatimusten täyttämisen. Parhaalle tasolle ylsi myös small cap -sarjan yrityksiä.

 

Erinomaisella tasolla kriteerien valossa oli kaikkiaan 12 prosenttia yrityksistä ja hyvän arvosanan ansaitsi 18 prosenttia. Lähes kolmannes suomalaisista pörssiyrityksistä on siis kilpailukykyisiä pohjoismaisella palkitsemistasolla, joskin kansainvälisestä yleistasosta jäätiin hieman.

Palkitsemispolitiikkojen arvioinnissa painotettiin myös vahvasti sijoittajaystävällistä näkökulmaa. Johtaja Anu Heinonen Pohjoisranta BCW:stä suoritti sijoittajaviestintää painottaneen arvioinnin täysin itsenäisesti päätyen silti samoihin voittajiin kuin valintaraati. Lisäksi kahdeksan aktiivista piensijoittajaa arvioi politiikkoja yhtiökokouskävijän näkökulmasta. Heinonen toi samalla esiin, miten vähän Suomessa ylipäätään keskustellaan palkitsemisesta ja miten rajallisesti sitä tutkitaan, jollei oteta huomioon vuosittaista verotietojen julkistusuutisointia.

DIFin pääsihteeri Leena Linnainmaa ja Nasdaq Helsingin Associate General Counsel Tapani Manninen julkistivat voittajat. Heidän lisäkseen valintaraadissa oli mukana Työeläkeyhtiö Varman vastuulliseen sijoittamiseen erikoistunut johtaja Hanna Kaskela.

 

Suomen parhaat pörssiyhtiöiden palkitsemispolitiikkojen voittajiksi eri kokoluokan yrityksissä valittiin:

Large cap: metsäteollisuusyritys Stora Enso Oyj

Mid cap: kiinteistöjen ja teollisuuden teknisiin ratkaisuihin keskittynyt Caverion Oyj

Small cap: korjausrakennusyritys Consti Oyj

Voittajien kiitokset ja terveiset webinaarin yhteydessä lausuivat Constin talousjohtaja Joni Sorsanen, Caverionin palkitsemisesta vastaava johtaja Päivi Parma sekä Stora Enson hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Jorma Eloranta.

DIF onnittelee voittajia!

 

Webinaarin jälkitallenne on vapaasti katsottavissa.