Strategia määrittää patentin arvon yritykselle

DIF-aamiaisella 5.3.2020 tutustuttiin patenttien ja patenttiriitojen maailmaan Roschierin johdolla.

Osakkaat Johanna Lilja ja Niklas Östman kertoivat patenttilitigaation merkityksestä patenttien kaupallistamisessa sekä patenttien arvonmäärityksestä. Patenttioikeus on kielto-oikeus, jonka toteuttaminen voi vaatia oikeudenkäyntiä. Myönnetty patentti ei vielä kerro sen laadusta, vaan sen vahvuus voidaan haastaa tuomioistuimessa. Kaupallisesti patenttia voi hyödyntää myös lisensioimalla tai suoraan myymällä.

Patenttioikeudet ovat territoriaalisia eli alueellisesti rajattuja, joten oikeuksien turvaaminen voi edellyttää erillisiä oikeudenkäyntejä kussakin maassa. Tuomioiden ja päätösten saamisen nopeus ja kustannukset vaihtelevat alueittain runsaasti. Siksi onkin syytä valita tarkoin oman liiketoiminnan kannalta, missä maissa ja tuomioistuimissa patenttitaistelut kannattaa käydä.

Tärkeintä on kuitenkin vaalia tarkkaa patenttistrategiaa, sillä se lopulta määrittää patentin todellisen arvon yritykselle. Maailmanlaajuisesti patentteja haetaan ja myönnetään paljon mutta lopulta niistä 90 prosenttia on käytännössä arvottomia ja vain harvat todella arvokkaita.

Orionin IPR-johtaja Heidi Adler kertoi proaktiivisesta innovaatioprosessista ja innovaation suojaamisesta lääkealalla. Patentointi on hyvin merkityksellistä nopeasti kasvavalla lääkealalla, sillä lääkeinnovaatioihin liittyvät tutkimus- ja kehityskustannukset ovat mittavat. Lääkekehitys on myös pitkän aikavälin toimintaa. Uuden lääkkeen kehittäminen kestää tavallisesti 10–15 vuotta. Uuden lääkemolekyylin suojaus tapahtuu jo alkuvaiheen kehityksessä ennen loppuvaiheen kliinisiä tutkimuksia.

Patentin 20 vuoden suoja-ajasta on saattanut kulua jo 13 vuotta, kun lääke tutkimuksen ja myyntiluvan haun jälkeen saadaan markkinoille. Kun suoja-ajan rauettua muut valmistajat pääsevät markkinoille omilla tuotteillaan, lääkkeen hinta ja kate laskevat nopeasti.

Kaisa OlkkonenSSH Oyj:n toimitusjohtaja ja DIFin Senior Advisor Kaisa Olkkonen kertoi kokemuksia siitä, kun SSH haastoi globaalin jätin Sonyn patenttiin liittyvästä lisensioinnista. SSH hävisi suurimman osan oikeusprosesseista, ja menetti patenttinsa Britanniassa ja osin myös Yhdysvalloissa, mutta Saksassa tuli myös menestystä. Patenttiprosessista yhtiö oppi kuitenkin paljon, ja jälkikäteen voi todeta, että mahdollisuuden testaaminen oli hyvin perusteltua. Yksi oppi oli myös se, että prosessin eri vaiheiden viestinnällä oli merkittävä vaikutus yhtiön pörssikurssiin. Toimialojen toimintatavat, valtasuhteet ja patenttien painoarvo vaihtelevat.

DIFin jäsenen kommenttipuheenvuoron piti Julia Ormio. Hänen mielestään suomalaisissa hallituksissa ei vielä panosteta patentti- ja IPR-asioihin tarpeeksi. Patenttien pitäisi olla osa strategiakeskustelua, ja yhtiön immateriaalioikeuksien suojaamiskeinoja tulisi vähintäänkin pohtia. Ormio myös kannusti yrityksiä aggressiivisempaan litigaation hyödyntämiseen. Hallituksen tulisi olla myös tietoinen patenttien kriittisyydestä yhtiön liiketoiminnalle.

Tilaisuuden esitysmateriaalit ovat jäsenten ladattavissa ohessa (edellyttää kirjautumisen).