Suomi muuta Eurooppaa jäljessä hallitusten palkitsemisessa

DIF-webinaarissa 15.12.2021 käytiin läpi Korn Ferryn hallituspalkkio- ja ESG-tutkimuksien tuloksia.

Hallituspalkkiotutkimuksen tuloksista käy ilmi, miltä suomalaisten hallitusten palkitseminen näyttää Euroopan kontekstissa. Mukana tutkimuksessa olivat Euroopan 500 suurinta yritystä 13 maasta. Tutkimuksen tuloksista kertoi Juhani Ruuskanen.

Hallitusten palkitsemisen taso on Suomessa muuta Eurooppaa jäljessä. Puheenjohtajien palkkiotaso on karkeasti puolet pienempi Euroopan keskiarvoon verrattuna. Jäsenten palkkiotaso on sen sijaan lähempänä eurooppalaista tasoa. Kaiken kaikkiaan Suomi sijoittuu hallitusten palkkiotasossa alimpaan neljännekseen.

Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin hallitusten kokoonpanoja diversiteetin näkökulmasta. Suomessa hallitusten sukupuolijakauma asettuu lähelle Euroopan keskitasoa. Suomalaisten hallitusten jäsenistä 63 prosenttia on naisia. Tasaisimmat sukupuolijakaumat löytyvät Ranskasta ja Norjasta, joissa molemmissa on käytössä kiintiöt.

Hallituskokokoonpanojen kansainvälisyydessä Suomi on myös Euroopan keskikastia: 57 prosenttia jäsenistä on suomalaisia, 36 prosenttia eurooppalaisia ja seitsemän prosenttia Euroopan ulkopuolisia jäseniä. Suomessa Euroopan ulkopuolisten jäsenten osuus (7%) on kuitenkin verrattain matala, kun Euroopassa keskimäärin vastaava osuus on 17 prosenttia. Paine kansainvälisyyteen luo myös painetta nostaa hallituspalkkioita.

Lisäksi webinaarissa esiteltiin marraskuussa toteutetun ESG ja palkitseminen -kyselytutkimuksen tulokset. Tutkimuksen mukaan ESG-mittarit yleistyvät voimakkaasti pörssiyritysten johdon palkitsemisessa vuodesta 2022 alkaen. Kyselyyn vastanneista yrityksistä kuitenkin vain puolet ilmoitti olevansa tarpeeksi kyvykkäitä mittaamaan ESG-suoriutumista.

DIFin jäsenen kommenttipuheenvuoron piti Päivi Jokinen. Hän esitti huolensa Euroopan ulkopuolisten jäsenten vähäisestä määrästä suomalaisissa hallituksissa. Yritysten liikevaihdosta merkittävä osuus tulee Euroopan ulkopuolelta, mutta se ei näy hallituskokoonpanoissa. Herääkin kysymys, onko hallitusten osaaminen riittävää tästä näkökulmasta tarkasteltuna.