Teknologia osana hallitustyötä ja strategiaa

Teknologian rooli liiketoiminnassa kasvaa jatkuvasti. Myös hallitustyössä on kyettävä tekemään kestäviä ja pitkän tähtäimen päätöksiä yrityksen menestyksen takaamiseksi. Asiantuntijakumppani Accenturen isännöimässä DIF-webinaarissa tiistaina 11.5.2021 perehdyttiin teknologiakeskeisen maailman edellyttämään päätöksentekomalliin. Aihetta alusti puheenvuorossaan Accenturen Suomen toimitusjohtaja Tomas Nyström.

Hän esitteli erilaisia klassisia IT-päätöksentekomalleja sekä oman mallinsa, miten IT-kyvykkyys kehittyy pitkällä aikajänteellä ja miten jatkuvuutta pidetään yllä. Teknologia ja digitalisaatio on nostettava yrityksen strategian ytimeen, eivätkä ne saa rappeutua missään vaiheessa vaan niitä on päivitettävä jatkuvasti. IT-asiat ovat jatkuvaa tasapainon hakemista, eikä yhden suuren rypistyksen tekeminen riitä pitkäksi aikaa.

Koko asian ydin on Nyströmin mukaan, että strategian, periaatteiden ja rakenteiden on oltava samassa linjassa. Digitaalisessa maailmassa yrityksen strategia on yhtä kuin sen IT-arkkitehtuuri. IT-ratkaisuista tehtävät päätökset eivät ole vain järjestelmävalintoja, vaan niiden tulisi toimia tukien yrityksen strategian toimeenpanoa.

Riskinä on muun muassa, että eri yksiköt ja niiden johtajat pitävät huolta vain omasta sektoristaan. Esimerkiksi talousjohtaja voi haluta karsia turhiksi kokemiaan kustannuksia. Organisaatioon pitäisikin kyetä, hallituslähtöisesti, luomaan matriisi, joka syventää poikkihallinnollista näkemystä ja luo tasapainoa. Usein ongelmaksi voi nousta sekin, että strategiaa toteutetaan käytännön tasolla, mutta seurattavuutta, ohjaavuutta ja dokumentaatiota ei toteuteta tarpeeksi.

Aihe ja Nyströmin alustus poikivat huomattavan paljon keskustelua jäseniltä. Esiin nousivat muiden muassa erilaiset IT-standardit, asiakaskokemus ja vastuullisuus. Lisäksi pienemmissä organisaatioissa voi olla hankala löytää tasapainoa ulkoisten IT-palveluiden ostamisen ja sisäisten yksiköiden perustamisen välillä.

DIFin jäsenen kommenttipuheenvuoron esitti teknologia-kompetenssialueesta vastaava Senior Advisor Anni Ronkainen. Hänen mukaansa teknologia mahdollistaa kilpailussa mukana pysymisen. Hallituskin voi usein olla hämärän peitossa, jolloin operatiivisen johdon pitää aktiivisesti tuoda IT-asiat hallituksen pöydälle, sillä hallituksen vastuu ja rooli ovat todella suuria jo pelkästään sääntelyn vuoksi. Ronkainen huomautti myös riskeistä yrityskaupoissa, joissa harvoin toteutetaan IT-vetoista due diligenceä, ellei yritysosto liity suoraan teknologiaan.

 

Accenturen laatima, huhtikuussa valmistunut Hallitus ja teknologia -tietopankkiosa tarjoaa myös vastauksia teknologia-aiheisiin kysymyksiin.

Tilaisuuden esitysmateriaali löytyy DIFin jäsensivujen Videotallenteet-sivulta (vaatii kirjautumisen). Esitysmateriaali löytyy kirjautuneille myös tämän artikkelin jälkeen.