Tilalta haarukkaan – HKScanin transformaatio

DIF-lounaalla keskusteltiin syvällisen muutoksen läpiviemisestä August Associatesin johdolla. Case-esimerkkinä kuultiin HKScanin meneillään olevasta transformaatiosta.

DIF:n ja August Associatesin lounastilaisuudessa ravintola Sipulissa 22.11.2018 kuultiin ja jaettiin oppeja syvällisestä muutoksesta eli transformaatiosta. Transformaation läpivienti yrityksissä on haastavaa mutta joskus välttämätöntä. Tarve transformaatiolle syntyy usein yhdistelmästä toimintaympäristön muutosta ja sisäistä painetta varmistaa kyky luoda arvoa asiakkaille ja omistajille myös tulevaisuudessa.

August Associatesin Kai Koskinen kävi esityksessään läpi edellytyksiä onnistuneelle transformaatiolle ja toisaalta syitä muutoksen läpiviennin epäonnistumiselle. Onnistuminen vaatii muun muassa useiden, eri aikaan toteutuvien tulevaisuuden näköalojen edistämistä ja rakentamista samanaikaisesti. Transformaation epäonnistumisen taustalla voi olla hallituksen ja johdon haasteet muodostaa täsmällistä ja todenmukaista kuvaa yrityksen tilanteesta, mikä vaikeuttaa muutoksen johtamista.

Tom von Weymarn

HKScanin toimitusjohtaja Jari Latvanen piti case-puheenvuoron. Hän korosti henkilöstön osallistamisen tärkeyttä yhtiössä meneillään olevassa transformaatiossa. Oleellista on myös muutoksen seuraaminen ja strategisen suunnan pitäminen. Myös kuluttajatutkimuksilla on huomattava merkitys alalla, jolla ruokatrendien vaikutus kulutustottumuksiin on suuri.

DIF:n jäsenen kommenttipuheenvuoron piti Tom von Weymarn, joka muistutti viestinnän merkityksestä transformaation toteuttamisessa. Lisäksi hän korosti corporate governancen noudattamista sekä strategista ketteryyttä. Hänen mielestään elintarvikealalla strategian tulee perustua vastuullisuudelle koko ketjussa tilalta haarukkaan (from farm to fork).

Tilaisuuden esitysmateriaalit ovat jäsenten ladattavissa ohessa (edellyttää kirjautumisen).