EY: Suomalaisten pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien kokonaisansiot laskussa

EY on analysoinut suomalaisten pörssiyhtiöiden johdon ja hallituksen palkitsemista vuosina 2015–2018. Raportti kertoo, että suomalaisten pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien ansiot ovat laskussa. Toimitusjohtajien kokonaisansioiden mediaani pienissä ja keskisuurissa yhtiöissä laski 6 % edellisvuodesta. Suurissa pörssiyhtiöissä toimitusjohtajien kokonaisansioiden mediaani laski 12 %.

Suosituin pitkäaikainen kannustinjärjestelmä on suoritukseen perustuva osakejärjestelmä. Kannustaminen kestävään tulosten ja omistaja-arvon kehittymiseen on vahvistuva trendi.

Hallituspalkkiot pörssiyhtiöissä eivät ole juuri vaihdelleet viimeisen neljän vuoden aikana. Hallituspalkkiot ovat sitä suurempia mitä suurempi yhtiö on kyseessä. Yrityksen koosta riippumatta hallituksen puheenjohtajan palkkio on noin kaksinkertainen muiden hallituksen jäsenten palkkioihin verrattuna.

Lisää tietoa johdon ja hallituksen palkitsemisesta ja kokoonpanosta sekä kannustinjärjestelmistä löydät EY:n raportista Executive and Board Remuneration in Finland, 2015–18.