Global Director Survey: Big data ja tekoäly tärkeimmät teknologiset disruptorit

Global Network of Director Institutes (GNDI) julkaisi syyskuussa raporttinsa kansainvälisestä hallituskyselystä (Global Director Survey).

Tutkimuksessa selvisi, että hallituksen jäsenet ympäri maailman jakavat yhteisiä huolia esimerkiksi teknologian kehitykseen liittyen. Tärkeimpänä teknologisena disruptorina oman organisaationsa kannalta vastaajat pitivät big dataa (63 % vastaajista) ja toiseksi tärkeimpänä tekoälyä (60 % vastaajista). Kuitenkin vain 28 prosenttia vastaajista käytti big dataa apuna päätöksenteossa.

Vastaajat olivat varsin luottavaisia organisaationsa menestykseen vuonna 2019. Enemmistö (81 %) oli ainakin jokseenkin luottavaisia organisaationsa kasvuun ensi vuonna. Vajaa puolet (45 %) oli jopa enimmäkseen tai erittäin luottavaisia kasvuun.

Monia ilmasto- ja ympäristöriskejä ei pidetty kovin suurina uhkina omalle organisaatiolle. Vähän tai ei ollenkaan oleellisena riskinä pidettiin resurssien niukkuutta ja ehtymistä (56 %), ilmastonmuutosta (57 %), hiilipäästöjä (67 %) ja fossiilisten polttoaineiden ehtymistä (70 %).

Touko–kesäkuussa 2018 toteutettu kysely keräsi yli 2000 vastaaja ympäri maailman GNDI:n jäsenorganisaatioista. Kyselyn aiheita olivat muun muassa alueellinen sosio-ekonominen tilanne, sosiaaliset- ja ympäristöasiat sekä -riskit, hallinto (governance) sekä teknologia- ja viestintä.

Lue koko raportti >