Pohjoismaiset toimitusjohtajat luottavat yhä kasvuun

Tutkimuksen mukaan pohjoismaiset toimitusjohtajat ovat kasvun suhteen optimistisia.

KPMG:n Nordic CEO Outlook -raportin mukaan pohjoismaiset toimitusjohtajat ovat kansainvälisiä verrokkejaan luottavaisempia maailmantalouden (75 % vs. 62 %) sekä oman maansa talouden (86 % vs. 83 %) kasvuun. Kuitenkin pohjoismaisten toimitusjohtajien luottamus maailmantalouden kasvuun putosi selvästi edellisestä vuodesta (2018: 85 % vs. 2019: 75 %). Pohjoismaisten johtajien luottamus oman yrityksen kasvuun on lähes yhtä korkealla (91 %) kuin kansainvälisillä kollegoilla (94 %).

Pohjoismaisten toimitusjohtajien kasvustrategiat nojaavat edellisvuotta enemmän yritysjärjestelyihin (ks. graafi). Samalla orgaanisen kasvun merkitys on laskenut.

Lue lisää pohjoismaisten toimitusjohtajien näkemyksistä koskien muun muassa liike-elämän murrosta, kestävyyttä ja riskejä KPMG:n raportista.