Vastuullisuudesta puhuttiin PwC:n DIF-Tietopankkiaamiaisella

Di­rec­tors’ Ins­ti­tu­te of Fin­lan­din ja PwC:n yhteinen tietopankkiaa­miai­nen pi­det­tiin maanantaina 30.5. Ruoholahdessa.

Ai­hee­na oli, kuinka hallitus varmistaa vastuullisuuskysymykset yrityskauppojen Due Diligence -prosesseissa.

Ti­lai­suu­den ava­si­ PwC:n Sirpa Juutinen. Puhujina olivat No­kian yh­teis­kun­ta­suh­teis­ta vas­taa­va joh­ta­ja Minna Aila sekä Ke­mi­ran ta­lous­joh­ta­ja Petri Castrén. Lisäksi pidettiin paneelikeskustelu, johon osallistuivat edellisten lisäksi PwC:n Kauko Storbacka ja Marko Koski.

DIF:n jäsen Kirsi Sormunen piti lopuksi kommenttipuheenvuoron.

Tilaisuudessa esitettiin, että vastuullisuuskysymykset ovat viimeaikoina todella nousseet niin yritysten, sijoittajien kuin mediankin mielenkiinnon kohteeksi ja niitä käsitellään yrityksissä muun muassa YK:n kestävän kehityksen ohjelmatavoitteiden hengessä.

Vastuullisuus ei ole pelkästään riskienhallintaa, vaan yrityksissä mietitään, mikä toimintatapa on eettistä ja oikein. Näitä asioita myös aidosti pohditaan yrityskauppoja tehtäessä.

Yrityskauppojen yhteydessä esiin nousee kysymys yrityskulttuurista ja johtamisesta. Hallituksen tulee huolehtia, että vastuullisuusasioihin kiinnitetään huomiota ja koko organisaatio täytyy sitouttaa niihin.

Tilaisuuden esitysmateriaalit löytyvät jäsensivuilta, joihin jäsenet voivat kirjautua omilla tunnuksillaan.