Ylimmän johdon palkitsemisraportti vuosilta 2015-2019

DIFin asiantuntijakumppani, konsulttiyhtiö EY on selvittänyt Helsingin pörssissä noteerattujen yritysten hallitusten, toimitusjohtajien ja johtoryhmän jäsenten palkitsemista ja monimuotoisuutta vuosina 2015–2019. Suurten yhtiöiden johtoryhmien jäsenten palkkiot ovat laskussa jo toista vuotta peräkkäin, ja ero toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkkioiden välillä kasvaa.

Raportissa on kiinnitetty huomiota hallitusten ja johtoryhmien sukupuoli- ja ikäjakaumien kehittymisiin. Vaikka johdon palkkioiden taso ei ole merkittävästi kasvanut, vastuullisuuteen perustuva palkitseminen on ollut viime vuosina hienoisessa nousussa.

Raportin lehdistötiedote

Palkitsemisraportti EY:n sivuilla

Palkitsemisraportti ladattavana PDF-tiedostona