Yrityskulttuurista kilpailuetu – Kuinka se tehdään?

DIF:n ja Futuricen aamiaistilaisuudessa pohdittiin, kuinka hallitus voi olla osa yrityskulttuurin muuttamista kilpailueduksi.

Laskiaistiistaiaamuna 5.3.2019 DIF:n jäsenet kokoontuivat Futuricen tiloihin keskustelemaan yrityskulttuurista. Futuricen tekoälyliiketoiminnan kehittämisestä vastaava Tuomas Syrjänen kertoi Futuricen kulttuurista ja sen muotoutumisesta yrityksen kasvaessa.

Futuricen kilpailuvaltti löytyy kaaoksen ja järjestyksen rajapinnasta, sillä siellä innovaatiot syntyvät. Futuricen kulttuurin kulmakiviä ovat itseohjautuvuus, luottamus, välittäminen ja läpinäkyvyys.

Futuricen Head of Culture Advisory Eeva Raita kertoi kulttuurin muotoilusta käytännössä. Kulttuuri määrittelee organisaation kyvyn toteuttaa strategia, siksi se on niin keskeinen asia, että sille kannattaa tehdä jotain.

Kulttuurin luomisessa ja muuttamisessa avainasemassa ovat teot ja vuorovaikutuksen hetket. Hienot ajatukset kulttuurista eivät toteudu, elleivät ne näy teoissa. Tässä asiassa myös hallitus voi katsoa peiliin: Millaisen esimerkin se antaa omalla toiminnallaan? Mistä se palkitsee? Arvioiko se toimitusjohtajaa yrityskulttuurin näkökulmasta?

Nokian entinen henkilöstöjohtaja, Hintsa Performancen hallituksen puheenjohtaja Juha Äkräs kertoi Nokian epäonnistuneesta Trip to Mars -kulttuurinmuutoshankkeesta. Raskas projekti epäonnistui siinä, että se ei ollut tarpeeksi kokonaisvaltainen. Arvoja rakennettiin henkilöstön kanssa, mutta johtajat otettiin mukaan liian myöhään. Näin johdon omistajuus uusista arvoista jäi jälkeen. Jos seniorijohto ei roolimallina tue muutosta, muutosta ei tapahdu.

Marianne Saarikko Janson

Oppimansa perusteella Äkräs painotti, että yrityskulttuurin muuttamisessa avainasemassa on rehellinen arvio nykytilasta sekä muutoksen mittaaminen. Muutokselle pitää myös antaa aikaa, onnistuneet kulttuurinmuutokset kestävät keskimäärin neljä vuotta.

DIF:n jäsenenä päivän antia kommentoinut Marianne Saarikko Janson painotti toimitusjohtajan valinnan tärkeyttä. Jos halutaan itseohjautuva, kriittisesti ajatteleva organisaatio, on mietittävä, kestääkö toimitusjohtajan itsetunto kritiikkiä. Toki johtajan itsetuntemusta voi myös kehittää.

Tilaisuuden esitysmateriaali on DIF:n jäsenten ladattavissa ohessa (edellyttää kirjautumisen).