Hallitus innostajana – uudenlaista läsnäoloa myös henkilöstöön päin

Jokisen blogissa kysyttiin aiheellisesti, millaista energiaa itse kukin tuo hallitustyön kokonaisuuteen ja miten hyvä dynamiikka ja inkluusio parantavat päätöksentekoa.  Entäpä millaista hyvää energiaa hallituksen jäsenet voisivat tuoda yrityksen koko henkilöstölle?

 

Veikkaan, että useissa yrityksessä valtaosa henkilöstöstä ei edes tiedä, keitä yrityksen hallituksessa toimii – saatikka että väki tuntisi eri hallitusjäsenten osaamisprofiileja tai olisi tavannut hallituksen edustajia muussa yhteydessä kuin sattumalta hississä hallituksen kokouspäivänä. Sijoittajien intressi jää kaukaiseksi ja päättäjät kasvottomiksi.

 

Kuitenkin kaikki yrityksessä, aina ruohonjuuritasolta hallitukseen asti, ovat yhtä tiimiä, jolla on yhteinen tavoite saada yritys kukoistamaan.

 

Viimeisen päälle viilattuun tiedote- ja presentaatiotekstiin sekä poliittisesti korrektiin mutta määrämittaisuudessaan väistämättä tylsään korporaatioepistolaan voi tuoda positiivista säröä pienilläkin persoonallisilla eleillä. Firman sisäisissä foorumeissa kravatti löysemmälle. Henkilöstölle on motivoivaa tai vähintäänkin virkistävää ja ajatuksia herättävää, kun vaikkapa:

 

  • Hallituksen puheenjohtaja kirjoittaa yrityksen intraan kannustavan ja kiittävän postauksen esimerkiksi vuosikertomuksen julkaisun yhteydessä (samalla rivityöntekijälle tulee uutta pontta todella lukea se vuosikertomus)
  • Kun toimitusjohtaja pitää tuloskatsauksen henkilöstölle, hallituksen puheenjohtaja tulee mukaan vastaamaan kysymyksiin
  • Puheenjohtaja komppaa toimitusjohtajaa yrityksen pitkän ja lyhyen tähtäimen tavoitteiden asettamisen yhteydessä, tsempaten ja osoittaen, että olemme kaikki samassa rintamassa
  • Hallituksen jäsenet kertovat intran blogissa tai paneelissa, mikä heitä motivoi yrityksen toiminnassa tai miksi tietty yrityksen arvo puhuttelee juuri heitä. Miten hallitusjäsen mieltää Rohkeuden merkityksen yrityksen toiminnassa? Mikä anekdootti herätti Asiakkaan tärkeyteen ja kertoi loistavasta palvelusta?
  • Hallituksen jäsen pitää lyhyen puheenvuoron joulujuhlassa ja jää paikalle hetkeksi juttelemaan
  • Hallituksen jäsen tulee mukaan henkilöstön työpajaan tai sidosryhmätyöpajaan, joko osallistujana tai turvallisemmin tilaisuuden avaajana. Pienryhmäkeskusteluun tulee erilainen draivi, kun joukossa on uusi, arvovaltainen ja kiinnostava kasvo ja eri näkökulma – herättävä vaikutus keskusteluun ja sen tuloksiin on taattu.

 

Nämä ovat ajankäytöllisesti varsin pieniä, mutta yrityksen henkilöstölle valtavan motivoivia eleitä. Kasvottomille sijoittajille ja päättäjille tulee kasvot. Yrityksen operatiivisille johtajille ja keskijohdolle löytyy esikuvia lähipiiristä. Joku innostuu lukemaan hallituksen jäsenten näkemyksiä mediasta tai postauksia LinkedInistä – ja seuraavan kerran, kun nimi tulee esiin, lamppu välähtää: ”Sehän on meidän hallituksen Eero, joka…” Syntyy uusia synapseja, herätteitä, innostusta!

 

”Ai tällaista väkeä meidän hallituksessa on”

 

No millaista väkeä siellä teidän hallituksessa on? Olisitteko yhdessä valmiita lähestymään henkilöstöä, altistumaan vuorovaikutukselle? Jos on puheenjohtajan ja toimitusjohtajan kanssa sukset suorassa toimintatavasta ja tavoitteista, voidaan yhdessä sopia vuoroja, jolloin tietyt hallituksen jäsenet tekevät kasvojaan ja ajatuksiaan tutuiksi yrityksen sisällä.

 

Pohjonen nosti esiin hallitusjäsenten roolia toimitusjohtajan tukijoina, myös huumorin ja luottamuksen rakentamisen keinoin. Näen, että myös laajemmin yrityksessä on foorumeita, joissa vierailemalla ja inhimillisesti, huumorilla ja luottamuksen ilmapiirissä keskustelemalla voi luoda tunnetta siitä, että tässä erilaiset ihmiset ovat samassa veneessä ja puhaltavat yhteen hiileen, kukin omasta roolistaan käsin.