Aurinko paistaa, jos ei anna pienen sateen häiritä

Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksesta on puhuttu paljon. Välillä on vaadittu valtiota rahoittamaan kaikki kotimaiset pk-yritykset, joille pankkirahoitusta ei ole tarjolla riittävästi.

On myös kuultu, että kaikki hankkeet, jotka ansaitsevatkin rahaa, sitä saavat ja hyvinkin halvalla.

Tilannetta markkinoilla kuitenkin kuvannee parhaiten mökkinaapurini lähinnä epävakaisia kesäsäitä kuvaileva lausunto: ”Aurinko paistaa, jos ei anna pienen sateen häiritä.” Eli kauneus on katsojan silmässä myös yritysrahoituksessa.

Kuvaus yritysten rahoitustilanteesta vaihtelee merkittävästi riippuen siitä, mistä kulmasta tai miltä organisaation tasolta sitä arvioi.

Yrityksillä, jotka ovat taloudellisen informaationsa osalta hyvin läpinäkyviä ja joilla on korkealaatuinen hallintotapa, ovat rahoituksen kanssa vahvoilla.

Samoin jos omavaraisuusaste on vertailuryhmässä hyvällä tasolla, kassavirrat ennustettavia, liiketoiminnassa ei ole näkyvissä mitään aikaisemmasta poikkeavaa ja yrityksen omistus tai johto ei ole yhden henkilön varassa, on yrityksen rahoituksen hinta varsin edullinen ja sitä on hyvin saatavilla.

Kun edellä olevat vaatimukset eivät toteudu, saattavat rahoittajien lausumat kuulostaa rahoitusta hakevan yrittäjän korvassa samalta kuin mökkinaapurini kuvaus kesäsäästä.

Suomalaiset pk-yritykset ovat perinteisesti suhteellisen heikosti pääomitettuja, eikä niiden hallintotapa ole ehtinyt kehittyä rahoittajien vaatimusten kasvaessa.

Samoin epäjatkuvuuskohdat, kuten kasvuloikat tai omistajarakenteen muutokset, saavat perinteiset rahoittajat vetäytymään hyvistäkin hankkeista nopeasti tai ainakin nostamaan vaadittavien vakuuksien määrän saavuttamattomiin.

Myös mahdollisesti saatavilla olevan rahoituksen maturiteetti lyhenee useasti rahoitustarvetta selvästi lyhemmäksi.

Pienten- ja keskisuurten yritysten rahoituksen tilan arviointi ei onnistu pilvien päältä.

Valtaosa suomalaisista kasvuloikkaa hakevista pk-yrityksistä täyttää huonosti pankkirahoittajien nykyvaatimukset.

Monimutkaisessa maailmassa pankin varsin kaavamainen luottoanalyysi ei mahdollista riittävää selvitystä yrityksen kilpailuasemasta, teknologisesta etumatkasta tai ylivoimaisesta asiakasedusta. Ja rahoitus jää saamatta.

Useimmiten pelkkä raha ei riitä, vaan kasvun aikaansaamiseksi ja yhtiön perusliiketoiminnan vauhdittamiseksi tarvitaan muun muassa johtamisen ja hyvän hallintotavan kehittämistä sekä sparrausta yhtiön strategian ja liiketoiminnan terävöittämiseksi.

Onneksi yritysten pääomamarkkina on pienin askelin moninaistumassa ja erilaisille sekä eri tilanteissa oleville yrityksille löytyy useampia vaihtoehtoja pääomitukseen. Markkinamuutos seuraa kansainvälistä kehitystä, vahvistaa kotimaisia pk-yrityksiä ja luo kovin kaivattuja kasvun edellytyksiä maassamme.