Hallituksen jäsen: ymmärrä tiedon merkitys kestävässä arvonluonnissa!

Tiedon ja innovaatioiden vaikutusta ei tunnisteta ESG-pohjaisissa vastuullisuusmittaristoissa. Sen sijaan nettovaikutusmenetelmässä tietoon liittyvät vaikutukset ovat mukana neljäntenä ulottuvuutena ympäristö-, terveys- ja yhteiskuntavaikutusten ohella. Yritysten hallitusten jäsenten on hyvä tiedostaa, että tietoon liittyvät vaikutukset auttavat ymmärtämään yritysvaikutusten systeemistä luonnetta paremmin.

 

Innovaatioita tarvitaan maailman pelastamiseen

 

Innovaatioita tarvitaan, jotta maailma voidaan pelastaa. Jotta kaupallistettu innovaatio voisi syntyä, on jossain vaiheessa pitänyt tehdä keksintö. Keksinnön syntymiseen on puolestaan tarvittu usein monien vuosien perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen rupeama. Kyse ei useimmiten ole lineaarisesta prosessista, vaan monivaiheisesta, monenlaisten toimijoiden verkostomaisen toiminnan seurauksena syntyneestä kehityksestä. Mukana prosessissa on saattanut olla suuria ja pieniä, eri alojen tai saman alan yrityksiä, asiakkaita, yliopistoja ja tutkimuslaitoksia tai yleishyödyllisiä yhdistyksiä.

 

Kolme tietoon liittyvää positiivista yritysvaikutusta

 

Ensimmäinen tietoon liittyvä positiivinen vaikutus syntyy, jos yrityksen tuotteilla tai palveluilla rakennetaan tietoon liittyvää infrastruktuuria. Tähän joukkoon kuuluvat esimerkiksi tietoliikenneinfrastruktuurin valmistajat, komponentti-, laite- tai ohjelmistoyritykset, jotka kukin tuovat oman osuutensa tietoinfrastruktuurin rakentamiseen. Tieto-infrastruktuurin rakentaja on sitä käyttävän teollisuuden digitalisaation mahdollistaja.

Toinen positiivinen vaikutus liittyy uuden tiedon tuottamiseen. Tämä tuo perustellusti olemassaolon oikeutuksen muun muassa yliopistoille ja tutkimuslaitoksille. Myös mediatalot osallistuvat uuden tiedon tuottamiseen ymmärrettävään muotoon. Sisällöntuottajalla on vastuu siitä, mitä se julkaisee ja mitä ei, koska sisältö vaikuttaa kuluttajien käyttäytymiseen. Esimerkiksi, kun puutarhalehti neuvoo, miten rakennetaan sellainen kukkapenkki, joka houkuttelee pölyttäjiä, sen kädenjälki on merkittävä. Parikymmentä vuotta sitten käynnissä ollut hanke kotimaisen tuulivoimalatuotannon käynnistämisestä ja ylösajosta synnytti Suomeen valtavasti tuulivoimaosaamista. Nämä osaajat ovat nyt työllistyneet tuulivoimalahankkeisiin, vaikka itse kotimainen voimalavalmistus ei lähtenytkään lentoon.

Kolmas positiivinen vaikutus liittyy tiedon jakeluun. Myös tässä mediataloilla on tärkeä roolinsa. Samaten teleoperaattorit jakavat tehokkaasti tietoa. Uutta tuottavuutta parantavaa tietoa voi jakaa myös esimerkiksi taloushallinnon automatisointia tekevä ohjelmistoyritys.

 

Ihmispääoma on rajallinen resurssi kuten luonnonvarat

 

Tietoinfrastruktuurilla, uuden tiedon tuottamisella ja tiedon jakelulla on myös kustannuksensa. Yritysvaikutuksia mittaavaan nettovaikutusmenetelmään on oivaltavasti otettu mukaan ihmispääoma rajallisena resurssina, kuten luonnonvaratkin.

Jos kahdesta samankokoisesta, täsmälleen samoja tuotteita valmistavasta yrityksestä toinen työllistää vain tohtoreita ja maistereita ja toinen myös osatyökykyisiä tai maahanmuuttajia, jälkimmäisen nettovaikutukset ovat positiivisemmat.

 

Yritysten hallitusten tulee tunnistaa yrityksen tieto-ulottuvuuteen liittyvät vaikutukset ja pohtia myös niiden vaikutusta yrityksen strategiavalintoihin.