Hallitustyön tukena jo 20 vuotta

DIFin toiminta alkoi 20 vuotta sitten Tom Palmbergin ja kumppaneiden käynnistämänä klubitoimintana, jossa lounastilaisuuksissa keskusteltiin Euroopassa kehittyvistä yhtiöiden hallintomalleista. Itseään ”hallamilaisiksi” kutsuva ryhmä halusi oppia vallitsevista trendeistä ja tuoda käytäntöjä myös Suomeen.

Kymmenen vuotta yhdistyksen perustamisesta, vuonna 2011 jäseniä oli jo 300. Vuosittaista toimintaa lähdettiin ohjaamaan kvartaaliteemoilla, tulevina vuosina kehitettiin DIF-tietopankkia, verkostoiduttiin yhteistyökumppaneiden kanssa ja otettiin aktiivisesti kantaa hallituksen jäseniä koskevan sääntelyn kehittymiseen. Tänään me ”diffiläiset” olemme merkittävä suomalaista listayhtiöiden hallitustyöskentelyä tukeva instituutio.

Listayhtiöiden toimintaympäristön kehitys on ollut nopeaa ja tulee edelleen nopeutumaan. Vastuullisuus oli DIFin teemana vuoden 2012 ensimmäisellä kvartaalilla ja viimeksi viime vuonna ja tekee paluun taas ensi keväänä, vaikka oikeastaan se on läsnä koko ajan: Vastuullisuus on tänä päivänä olennainen osa jokapäiväistä ajatteluamme ja toimintaamme. Se on myös yksi merkittävä tekijä työntekijöiden miettiessä työnsä mielekkyyttä. Se on osa yrityskuvaa ja kilpailukykyä.

Digitalisaatio oli teemana vuoden 2015 alussa. Sittemmin ajatuksemme siitä ovat kehittyneet teknologian kehityksen mukana. Meidän tulee yrityksissämme ja niiden hallituksissa ymmärtää uusiutuvaa kilpailuympäristöä, kasvavaa verkkokauppaa, tekoälyn ja tietoverkkojen luomia mahdollisuuksia, datan hyödyntämistä sekä uuden ympäristön mukanaan tuomia riskejä. Kaikki tämä edellyttää meiltä hallitusammattilaisilta paljon.

Hallitustyöskentely on nykyisin hyvin määrätietoista. Toiminta keskittyy talouden ja riskienhallinnan hoitamisen lisäksi yhä enemmän liiketoiminnan strategiseen tukemiseen. Samalla jatkuvasti lisääntyvä sääntely lisää hallituksen vastuuta. Paineet nostaa hallitusten osaamisen tasoa yhä korkeammalle kasvavat. Työn ja vastuun lisääntyessä siitä saadut korvaukset eivät oikein tahdo pysyä perässä. Hallitustyön motivaatio löytyy tosin myös muualta.

Nykyisin useiden listayhtiöiden hallitusten muodostamisesta vastaavat nimitystoimikunnat noudattavat määrämuotoisia prosesseja. Uusia hallituksen jäseniä mietittäessä ehdokkaista muodostetaan profiileja ja diversiteetistä pidetään huolta. Hallituksen toimintaa tukemaan on luotu komiteoita ja tarvetta uusille mietitään. Näihin komiteoihin tarvitaan erityisosaamista. Hallitusammattilaisen valinta on täsmätyötä.

Tämän päivän hallitusammattilaiset tuntevat vastuunsa. Toimintaympäristö ja regulaatio tunnetaan, kokouksiin valmistaudutaan hyvin ja niissä ollaan aktiivisia.

Toimintaympäristön muuttuessa DIFin tulee pysyä muutoksessa mukana. Tämän vuoksi tiedustelemme aika ajoin yli 700 jäseneltämme, kuinka he toimintamme kokevat ja minkälaisiin asioihin meidän tulisi panostaa enemmän. Tämä palaute on tärkeää. Maailma on jälleen kerran mielenkiintoisempi kuin koskaan. Niin on myös meidän hallitusammattilaisten työ!

Kirjoitus on alun perin julkaistu Boardview 2/2021 -lehdessä.

Tilaa ilmoitukset
Ilmoita kun
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments