Miten hallitus voi auttaa yritystä muutoksessa?

Miten hallitus voi tietää digitalisaation tuomat mahdollisuudet, jos yritysjohtokaan ei tiedä?

Digitalisaatio muuttaa yrityksen liiketoimintaprosesseja ja liiketoimintalogiikkaa. Miten voimme varmistaa, että hallitus tietää mitä tapahtuu toimialan kehityksessä, mitkä ovat teknologian tuomat mahdollisuudet, mitä tekevät nykyiset ja uudet potentiaaliset kilpailijat, asettaako lainsäädäntö jotain rajoituksia. Tärkeintä olisi ymmärtää milloin ja miten digitalisaatio tuo lisäarvoa asiakkaille ja yritykselle.  Tämä on haastava rooli. Epäilen, että se ei onnistu pelkästään perehtymällä hallituksen kokousaineistoihin, valiokuntatyöhön ja aktiiviseen kokousosallistumiseen.

Muutama vuosi sitten hallitukset aktivoivat yrityksiä palkkaamaan chief digital officerin, CDOn huolehtimaan, että yritys pysyy digitaalisen kehityksen kelkassa.  Joissakin hallituksissa on digivaliokunta tai teknologiavaliokunta varmistamassa teknologian kehityksen seurantaa.  Hyvä näin.  Hallituksen jäsenille tulee valtava lisävastuu ymmärtää teknologian tuomat mahdollisuudet ja uhat.  Ja kaikki tapahtuu nopeammin kuin koskaan aikaisemmin.

Edistyksellinen hallitus toimii digitalisaation katalysaattorina.

Hallitus on perinteisesti käsitellyt strategiaa vuosittain 1-2 kokouksessa. Tämä ei riitä alkuunkaan. Digitalisaation vaikutus strategiaan voi olla käänteentekevä. Vaikutus voi näkyä viiden vuoden päästä tai jopa ensi vuonna.  Mutta vuosikellolla sitä ei voi arvioida. Digitalisaatio voi heikentää olemassa olevaa strategiaa tai vahvistaa sitä joillakin liiketoiminta-alueilla. Strategia voi olla uhattuna. Uusi teknologia mahdollistaa nopeat muutokset, joten yrityksen strategia pitää olla hallituksen agendalla lähes joka kokouksessa.

Edistyksellinen hallitus toimii digitalisaation katalysaattorina. Tällöin hallituksen tehtävänä on ”paimentaa” yrityksen johtoa kokeilemaan, mittaamaan ja suunnittelemaan digitaalista transformaatiota. Johdon fokus on perinteisesti kvartaalissa tai kalenterivuodessa.  On tärkeää, että hallitus näkee pidemmälle.

Hallituksiin tarvitaan siis uutta digiosaamista, uusia digihallitusammattilaisia tai asiantuntijoita, jotka sparraavat hallitusta ja yritysjohtoa.  Edessä on jatkuva entistä tiiviimpi uuden oppiminen. Tämä koskee jokaista hallituksen jäsentä.

Hallitustyöhön tarvitaan enemmän aikaa.

Hallitustyöhön tarvitaan enemmän aikaa kuin aikaisemmin.  Yrityksen talouden, tuotannon ja lainsäädännön seuranta on itsestäänselvyys, mutta sen päälle tulee nopeasti muuttuva markkina.  Markkinoiden ja kilpailijoiden lisäksi täytyy seurata ja ymmärtää teknologian tuomat mahdollisuudet liiketoiminnalle.  Edistyksellinen hallitus osallistuu säännöllisesti yrityksen asiakastilaisuuksiin tai on mukana myynnin asiakaskäynneillä. Lisäksi hallituksen on hyvä vierailla säännöllisesti yrityksen tuotanto- ja tuotekehitysyksiköissä.  Tähän kun lisätään markkinan ja teknologian seuranta ja normaalit kokousrutiinit, niin tarvittava työmäärä on helposti 25 – 30 päivää vuodessa. Digitalisaatio siis teettää paljon töitä meillä kaikilla.