Päivi Marttila

Sievi Capitalin toimitusjohtaja, hallitusammattilainen ja DIFin jäsen

print linkedin twitter facebook envelope-o

Blogikirjoitukset