Päivi Marttila

Sievi Capitalin toimitusjohtaja, hallitusammattilainen ja DIF:n jäsen

print linkedin twitter facebook envelope-o

Blogikirjoitukset