Päteviä naisia toimitusjohtajiksi löytyy, kun halutaan löytää

Diversiteetin merkityksestä puhutaan kaikkialla ja kaikessa. Siitä huolimatta Suomessa naisten määrä listayhtiöiden johdossa on edelleen vähäinen. Keskuskauppakamarin naisjohtajakatsaus kertoo, että vuoden 2022 lopussa vain yhdeksässä pörssiyhtiössä nainen oli toimitusjohtajana (Lähde: Keskuskauppakamarin Naisjohtajakatsaus, maaliskuu 2023). Juuri julkaistusta Chief Executive Searchin toimitusjohtajaselvityksestä puolestaan ilmenee, että vuosina 2021-2023 First North- ja Small Cap -yhtiöihin valittiin 33 uutta toimitusjohtajaa, ja heistä kaikki 33 olivat miehiä (Kuva 1).

 

Kuva 1. Vuosina 2021-2023 First North- ja Small Cap -yhtiöihin valitut toimitusjohtajat.

 

Nämä tilastot herättävät pysähtymään ja kysymään, mitä voimme tehdä hallituksissa toisin?

 

Tässä muutama konkreettinen ehdotus, joiden avulla voimme hallituksissa vaikuttaa siihen, että entistä useammin valitsemme pätevän naisen yhtiön toimitusjohtajaksi.

 

Organisaation kyvykkäät naiset

 

Lähestytään asiaa toimitusjohtajuutta edeltävistä vaiheista käsin. Hallituksissa on viisasta kiinnittää huomiota johtajien seuraajasuunnitteluun, erityisesti siihen, että organisaatioissa aktivoidaan kyvykkäiden johtajanaisten matkaa kohti vahvoja P&L (profit & loss) -vastuurooleja riittävän aikaisessa vaiheessa työuraa. Matka toimitusjohtajaksi voi kulkea myös organisaation sisältä.

 

Hallituksiin naisia

 

Monimuotoisuuden edistäminen hallituskokoonpanoissa on tärkeä asia, jonka merkitystä etenkään listayhtiöissä ei voi enää ohittaa. Operatiivisesti aktiivisten naisten rekrytointi hallituksiin on tärkeä osa diversiteetin kasvattamista, ja ehkä seuraava toimitusjohtajanne tuleekin hallituksen sisältä?

 

Toimitusjohtajan rekrytoinnin kumppanit

 

Hallitukset käyttävät pääsääntöisesti johdon suorahakukumppania toimitusjohtajan valinnassa. Näiden kumppanien sekä hallitusten on kiinnitettävä huomiota vahvan diversiteetin näkökulmaan valintaprosessissa. Mikäli suorahakukumppani ei sitä riittävällä tavalla vaali, olkaa aktiivisia ja edellyttäkää riittävää monimuotoisuutta jo alkuvaiheen ehdokaslistoissa. Parhaimmillaan tästä käydään keskustelua jo ennen kumppanin valintaa.

 

Naisten johtamat organisaatiot menestyvät

 

Useiden tutkimusten mukaan naisten johtamat organisaatiot näyttävät menestyvän miesten johtamia organisaatioita paremmin. Kun hallituksen tehtävänä on edistää omistajien asiaa, on parhaan mahdollisen toimitusjohtajan valinta erittäin konkreettinen keino varmistaa sen toteutuminen.

 

Hallituksissa olemme toimitusjohtajaa valitessamme erittäin tärkeän päätöksen äärellä, ja se kannattaa aina tehdä huolella ja ammattilaisen kanssa. Ensi kerralla kannattaa katsoa vielä kertaalleen, onko prosessiin varmasti etsitty mukaan myös ne pätevimmät, saatavilla olevat naisehdokkaat.