Tesin selvitys: Suomalaisten yritysten hallituskokoonpanot 2023


Tesin (Suomen Teollisuussijoitus Oy) tuoreen suomalaisyritysten hallituskokoonpanoja kartoittavan selvityksen mukaan yritysten hallituksiin nimetään aiempaa enemmän kansainvälisiä jäseniä. Naisten osuus hallituksissa on pysynyt hyvin tasaisena, naisia on hieman alle kolmekymmentä prosenttia, eikä siinä ole tapahtunut muutosta vuosituhannen vaihteen jälkeen.

 


Tesin tiedote, 27.9.2023

 

Kansainvälisiä osaajia nimetään yritysten hallituksiin aiempaa enemmän. Osuus on tällä hetkellä seitsemän prosenttia. Trendi on kasvava, sillä uusista hallituksiin nimitetyistä noin yksitoista prosenttia on muita kuin Suomen kansalaisia. Kansainvälisiä hallitusjäseniä on erityisesti suurissa yrityksissä, kasvuhakuisissa yrityksissä sekä informaation ja viestinnän alalla.

 

Eniten kansainvälisiä jäseniä suomalaisyritysten hallituksiin tulee Virosta ja Ruotsista. Erityisesti ruotsalaisten osuus on voimakkaassa kasvussa: kuluvan vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana yritysten hallituksiin on nimitetty 564 uutta jäsentä, ja heistä 184 on ruotsalaista.

 

Niin kutsuttu New Nordics eli Pohjoismaat ja Baltia kiinnostaa myös kansainvälisiä sijoittajia. On erinomaista, että yhteistyötä laajennetaan myös yritysten hallituksissa ja suunnataan katsetta kotimarkkinoiden ulkopuolelle. Uskon, että se vahvistaa suomalaisten yritysten valmiuksia kilpailla globaaleilla markkinoilla”, Pia Santavirta, Tesin toimitusjohtaja sanoo.

 

”Kasvuhakuisuudella ja kansainvälisyydellä on yhteys: Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten hallituksissa on yleisesti ottaen nuorempi ja kansainvälisempi kokoonpano”, tutkimuksen koonnut analyytikko Klaus Majanen täsmentää.

 

Naisten osuudessa ei suuria muutoksia

 

Naisten osuus suomalaisten yritysten hallituksissa on pysynyt hyvin tasaisena, hieman alle kolmessakymmenessä prosentissa, eikä suuria muutoksia ole tapahtunut vuosituhannen vaihteen jälkeen.

 

”Muutaman edellisen vuoden aikana naisia on nimitetty yritysten hallituksiin jopa hieman aiempaa vähemmän”, kertoo Majanen.

 

Myös erot toimialojen välillä ovat kasvaneet: esimerkiksi tieto- ja viestintäteknologiassa (ICT) hallitusten jäsenistä naisia on vain 13 prosenttia, kun taas hallinnon ja maanpuolustuksen ja terveys- ja sosiaalipalveluiden alan yrityksissä naisia on hallituksissa noin puolet.

 

”Yksinkertaistaen voi sanoa, että perinteisesti ehkä naisvaltaisemmilla aloilla, kuten terveydenhuollossa, myös hallituksissa on naisia enemmän. Ohjelmistoalalla, joka puolestaan nähdään ehkä yleisestikin enemmän miesvaltaisena, naisia on hallituksissa vain vähän”, tiivistää Henri Hakamo, Tesin tutkimuksesta ja strategiasta vastaava johtaja.

 

Hallitusten puheenjohtajissa naisia on edelleen vähän, vain 15 %.

 

Selvityksessä oli mukana kaikki vähintään viisi henkilöä työllistävät yritykset lukuun ottamatta kansainvälisten yritysten suomalaisten tytäryrityksiä eli kaikkiaan noin 27 000 suomalaista yritystä ja 84 000 hallituksen jäsentä. Alle viisi henkilöä työllistävät yritykset ja kansainvälisten yritysten suomalaisten tytäryritysten hallitukset on jätetty tarkastelusta pois, koska niiden hallitukset muodostuvat tyypillisesti operatiivisesta johdosta.

 

Laajemman raportin löydät täältä

 

Lisätietoa:

Henri Hakamo, strategia- ja tutkimusjohtaja

+358 40 050 2721

 

Saara Vettenranta, viestintäpäällikkö

+358 40 723 3516