Kansainvälinen liiketoiminta ja hallitus: Geopolitiikan keskiössä

Maailma on murroksessa. Geopolitiikka, jota kerran pidettiin lähinnä valtioiden ja kansainvälisten organisaatioiden, kuten EU:n, toimikenttänä, on noussut yhdeksi keskeiseksi yritysten strategian ja päätöksenteon päivittäiseksi tarkastelunäkökulmaksi.

 

Kiina on noussut maailman toiseksi suurimmaksi taloudeksi, kasvaen vahvasti ja tänä vuonna jopa yli kaksinkertaisella vauhdilla Yhdysvaltoihin nähden. Tämä dynaaminen talous on houkutellut lukemattomia yrityksiä rajojensa sisäpuolelle. Jättäytyminen Kiinan markkinoiden ulkopuolelle on harvinaista ja yhä riskialttiimpaa.

Yritykset, jotka haluavat menestyä globalisoituneessa taloudessa, eivät voi sivuuttaa Kiinaa.

 

Aikaisemmin yritysjohtajilta odotettiin lähinnä toimialatuntemusta. Nyt kuitenkin yritykset arvostavat johtajia, joilla on kokemusta myös kohdemarkkinoiltaan. Tämä ymmärrys ja henkilökohtaiset verkostot ovat erityisen arvokkaita, kun otetaan huomioon nopeasti muuttuvat geopoliittiset olosuhteet ja niiden vaikutus liiketoimintaan.

 

Yrityksen hallitus on avainasemassa yrityksen strategian valinnassa. Hallituksen on ymmärrettävä sekä liiketoiminnan haasteet että geopoliittinen ympäristö, jossa yritys toimii.

Tämän vuoksi hallituksen jäsenten valinnassa on otettava huomioon heidän geopoliittinen ymmärryksensä ja kokemuksensa.

 

On selvää, että Kiina-USA -akseli on korvannut perinteisen pohjois-etelä -näkemyksen maailmantaloudessa. Yritykset, jotka toimivat vain tietyillä markkinoilla, joutuvat kuitenkin miettimään, miten nämä geopoliittiset voimat vaikuttavat niiden toimintaan. Geopolitiikka vaikuttaa moniin liiketoiminnan osa-alueisiin, kuten teknologian siirtoon, IPR-asioihin, tuotekehitykseen sekä tuotantoketjuihin.

 

Elämme ajassa, jossa geopoliittinen ymmärrys on avainasemassa. Kiinan ja muiden nousevien markkinoiden merkitys yrityksille on suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Yritysten hallitusten jäsenten on oltava päteviä ohjaamaan yrityksiä näissä haastavissa vesissä, ja tätä varten heillä on oltava syvällistä ymmärrystä sekä markkinoista että geopoliittisesta ympäristöstä.