Maailma muuttuu – DIF uudistuu

Hallitustyö muuttuvassa maailmassa on DIFin teemana koko kevään ajan. Muuttuvassa maailmassa yritysten hallitustyön jatkuva arviointi ja kehittäminen on tärkeää. Minulla on ollut mahdollisuus olla mukana useissa DIFin, yhteistyökumppaneidemme ja muiden tahojen järjestämissä tilaisuuksissa, joissa hallitusten jatkuvasti muuttuvasta roolista ja kehittämistarpeista on keskusteltu.

 

Diversiteetti ja resilienssi ovat olleet toistuvia teemoja. Diversiteetin kohdalla esille ovat nousseet tuttujen aiheiden lisäksi ikädiversiteetti, globaalin markkinan ja eri kulttuurien ymmärtäminen sekä erityiskompetenssit. Valmius sopeutua eri tilanteisiin nopeasti ja vaihtoehtoisten suunnitelmien laatiminen ovat jo hallitusten agendalla. Vahvasti lisääntyvä monimuotoisuus läpi organisaation ja nopeasti muuttuva ympäristö asettavat uudenlaisia vaatimuksia hallituksen puheenjohtajalle sekä hallituksen jäsenille. Monimuotoisuutta täytyy pystyä hyödyntämään avoimella ja rohkaisevalla toimintamallilla. Samat haasteet koskevat myös hallituksen ja johdon välistä yhteistyötä.

 

DIFin tulee omalla toiminnallaan tukea jäsenistömme kykyä vastata näihin muutospaineisiin. Diversiteetin lisääminen jäsenistössämme ja tarjontamme jatkuva kehittäminen ovat keinoja tähän. DIFFuture-ohjelma toi toimintaamme mukaan itsensä ja hallitustyön kehittämisestä kiinnostuneita, profiililtaan jäsenistöstämme poikkeavia uusia osaajia. Keskusteleva, ajankohtaisia asioita käsittelevä podcast-sarjamme on antanut ohjelmaamme uutta ilmettä. Haemme myös aktiivisesti uusia jäseniä First North -listalla olevista yhtiöistä.

 

Myös DIFin hallituksen tulee jatkuvasti uudistua. Meillä on hallituksen jäsenissä mielestäni sopiva määrä vaihtuvuutta vuosittain. Olen huomannut uusien jäsenten aina tuovan raikkaita ajatuksia ja näkemyksiä sekä sytyttävää aktiivisuutta. Myös puheenjohtajan vaihtaminen määräajoin on hyväksi. Olen ollut DIFin hallituksessa neljä vuotta, joista kaksi puheenjohtajana. Hyppään pois puheenjohtajan roolista ja hallituksesta, mutta jatkan muuten aktiivisesti yhdistyksemme toiminnassa. Olen iloinen hallituksen uusista jäsenistä ja siitä, että Jussi Koskinen ottaa puheenjohtajan tehtävät osaaviin käsiinsä. Menemme uusin voimin yhä vahvemmin eteenpäin.

 

Toiminta DIFissä on antoisaa. Kiitos kaikille hallituskollegoilleni, koko DIFin tiimille sekä tietenkin jäsenillemme ja ”DIFFuille”!

 

Nähdään usein!

 

Kim

 

Teksti on Boardview-lehden 1/2023 kirjoitus ”Väistyvältä puheenjohtajalta”.