Onko kasvuyhtiön hallitustyö erilaista?

Kasvuyhtiöissä on omia jännittäviä ja inspiroivia ja toisaalta haastavia ja hankalia kysymyksiä pöydällä. Käytän tässä kasvuyhtiötermiä yhtiöistä, jotka ovat nuoria ja voimakkaassa kehitysvaiheessa, vaikka tuskin mikään yhtiö kutsuu itseään ’pienentymisyhtiöksi’.

 

Kasvu

 

Kun muut pohtivat, palkitaanko johtoa kolmen tai viiden prosentin kasvusta, kasvuyhtiössä luvut ovat yleensä toiset ja toisinaan kysymyksenä on jopa kasvun hallinta. Tosin, tänä päivänä osa kasvuyhtiöistä tavoittelee pikemmin kannattavuutta kuin nopeaa kasvua.

 

Rahoitus

 

Kasvuyhtiöiden hallitusten työlistalla on rahoituksen riittävyys. Vakiintuneiden yhtiöiden hallitusten tuskin tarvitsee puhua burn ratesta (käytetyt rahavarat per kuukausi) tai runwaysta (kuukausien lukumäärä ennen kuin rahat loppuvat). Kasvuyhtiöillä on huoli rahoituksesta: löytyykö uusia sijoittajia tai sijoittavatko nykyomistajat edelleen innokkaasti. Rahoitus on ehkä suurin ero useimpiin vakiintuneisiin yhtiöihin.

 

Resurssit

 

Kassavirran niukkuus väistämättä johtaa kysymykseen, onko kasvuyhtiöllä varaa riittävään ja oikeaan tiimiin. Toki isoissa korporaatioissakin ollaan tarkkoja headcountin (henkilöstömäärän) suhteen ja sitä kiristetään sopivin väliajoin, mutta kasvuyhtiön kokoonpano voi muuttua merkittävästi jo yhden tai kahden henkilön rekrytoinnilla tai vähentämisellä. Hyvä johtaja rakentaa tiiminsä niin, ettei tyhjäkäyntiä tule. Kasvuyhtiössä tämä on välttämätöntä.

 

Strategia

 

Kasvuyhtiö pyrkii pitkäjänteiseen strategiaan, mutta käytännössä tilanne voi olla toinen. Kasvuyhtiön korjausliikkeet ovat usein nopeampia ja niitä tehdään varsinkin alkuvuosina useammin. Strategy by failing tai strategy by trying (yrityksen ja erehdyksen strategiat) ovat käytössä. Saatetaan ajatella, että pienelle kasvuyhtiölle tämä on helpompaa ja panokset väärään strategiaan eivät paina liikaa, mutta väärät panostukset saattavat olla lähes kuolettavia kasvuyhtiölle.

 

Ennustaminen

 

Ennusteiden tekeminen tulevista vuosista ja kasvusta on haastavaa kasvuyhtiöissä. Yhtiö on kehittänyt jotakin uutta ja rakentanut toiminnan sen varaan. Yhtiöllä ei kuitenkaan ole varmaa tietoa kysynnästä tai markkinan kehittymisestä, koska markkina saattaa olla vasta syntymässä. Tämä johtaa tulevien vuosien ennusteeseen, jonka epävarmuus on vakiintunutta yhtiötä suurempi. Ennuste voi olla myös liian vaatimaton.

 

Hallituksen kokoonpano

 

Kun kasvuyhtiö siirtyy hallituksen kokoonpanossa eteenpäin alkuvaiheen founder-painotteisesta (perustajavetoisesta) ja mahdollisesti vain muodollisesta hallitustyöstä monipuolisempaan hallituksen työskentelyyn, tehokkaimmillaan hallitukseen kuuluu sekä yleisempää liikkeenjohdollista osaamista että spesifimpää ammattitaitoa, jota yhtiö voi ainakin satunnaisesti hyödyntää myös operatiivisissa kysymyksissä, mutta johon kasvuyhtiöllä ei ole vielä varaa rekrytoida varsinaista tekijää palkkalistoilleen. Usein kasvuyhtiön hallitustehtävät vaativat vakiintunutta yhtiötä operatiivisempaa tukea yhtiölle.

 

Kasvuyhtiön hallitus luovii kaikkien näiden kysymysten parissa melkoisessa hämärässä. Hallitukselta vaaditaan sitkeyttä ohjata tarkasti epätäydellisilläkin tiedoilla ja keinoilla ja uskoa tuotteen tai palvelun tarpeeseen. Onnistuessaan kasvuyhtiö ja sen hallitus kokevat lopulta menestyksen tunteikkaampana ja mehukkaampana kuin vakiintuneemmassa yhtiössä.

Vaikeuksien kautta päästiin lopulta voittoon!