Tiedätkö, mikä liikevaihtoasi heiluttaa tulevina vuosina?

Hallitustyössä strategisten mahdollisuuksien ja riskien arvioinnissa kestävyysasiat ovat monilla toimialoilla kriittisiä. Niihin on syytä tarttua heti. Kestävyysosaaminen ja kestävyysraportointi ovat tulevaisuuden kilpailukyvyn avain.  

 

Mahdollisuuksia ja riskejä on tarjoiltu erityisesti viime vuosina epävarmuuden ympäröiminä. Mustat joutsenet, poikkeukselliset tapahtumat, joiden todennäköisyydet erilaisissa skenaarioissa näyttäytyivät pieninä, ovat olleet todellisuutta. Joillekin haastavat vuodet ovat avanneet uusia mahdollisuuksia, toisille näyttäytyneet toiminnan alasajoina ja jopa koko liiketoiminnan lopettamisena.

 

Pitkäjänteisyyttä ja kestävyyttä

 

Liiketoiminnan kestävyys on yrityksen strategian ja hallitustyöskentelyn ytimessä. Talouskielellä sanotaan, että uskomme toiminnan jatkuvuuteen, siihen, että bisnes lentää myös tulevaisuudessa. Kestävyys on nykyisin myös jossain määrin vastuullisuuden synonyymi. Se on jopa vastuullisuutta kattavampi yläkäsite, joka kuvaa paremmin toiminnan pitkäjänteisyyttä ja sitä, miten vaikutukset ympäristöön ja laajemmin yhteiskuntaan on otettu liiketoiminnassa huomioon.

Vielä on nähty kovin vähän keskustelua siitä, miten merkittäviä strategisia mahdollisuuksia ja riskejäkin kestävyysasiat voivat lähitulevaisuudessa tarkoittaa.

Yhtäkään strategiapalaveria ja strategian päivitystä ei enää pidä tehdä käsittelemättä myös kestävyysasioihin liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä.

Hallituksen keskeisin tehtävä onkin huolehtia siitä, että yrityksen strategia on sellainen, että liiketoiminta jatkuu ja mahdollisesti jopa kasvaa toimintaympäristön muuttuessa ja kilpailun myllertäessä. Ja vielä strategiaakin tärkeämpää on se, että kestävyysasiat aidosti konkretisoituvat liiketoiminnassa.

 

Mahdollisuudet ja riskit ovat läsnä jo nyt

 

Vihreä siirtymä ja sen tarjoamat mahdollisuudet suomalaisen kilpailukyvyn kasvattamiseen muun muassa uusien energiaratkaisujen tai päästövähennysten myötä ovat toki olleet jo otsikoissa. Lisäksi olemme uutisista lukeneet, kuinka viime kesän kuivuus keskisessä Euroopassa herätti yritykset ennenkuulumattomiin riskeihin. Se, että viljaa ei kasvakaan aiempaan tahtiin, saa elintarviketeollisuuden toimintaketjussa toimivat yritykset pohtimaan liiketoiminnan kestävyyttä aika konkreettisesti.

Itselleni havahduttavinta oli kuivuuden seuraus ydinvoimaan. Ydinvoimalan toiminta on jokseenkin mahdotonta, jos jäähdytykseen tarkoitetun joen vesi on haihtunut pois. Aika dramaattisia riskejä syntyy näille toimialoille. Hyvin lähellä on kysymys siitä, onko liiketoimintaa ylipäätään mahdollista jatkaa sellaisena kuin se on ollut aikaisemmin. Ympäristöteemojen lisäksi on muitakin keskeisiä ”E-asioita”, joiden lisäksi pitäisi arvioida myös S- ja G-näkökohtia.

 

Huolellinen hallitus ottaa ESG-asiat agendalle heti, jos ei vielä ole ottanut

 

Kestävyysasiat kuuluvat jokaisen hallituksen jäsenen tehtäviin siinä missä kaikki muutkin yrityksen liiketoimintamalliin kuuluvat strategiset näkökohdat. Jos hallituksessasi ei vielä ole analysoitu sitä, miten kestävyysasiat vaikuttavat yritykseen, nyt on se hetki. Samalla tulee huolehtia riittävästä osaamisesta.

Teema on monelle uusi ja usealla meistä perehtyminen siihen on vielä kesken tai ei ole ehtinyt edes alkaa. Hyvää koulutusta ja julkaisuja aiheeseen on saatavilla nyt jo Suomessakin, joten tartu niihin saman tien. Aloita sen jälkeen kartoittamalla, miten ESG-asiat vaikuttavat yritykseesi. Kun tämä vaikutusanalyysi on tehty, ole valmis kertomaan kestävyysvaikutuksista sidosryhmille.

 

Valmistaudu raportoimaan samaan tapaan kuin tilinpäätöksestä

 

Isoimpien yritysten kestävyysraportointi yhtenäistyy vuodesta 2024 alkaen. Hallitus allekirjoittaa sen osana toimintakertomusta. Datan keräys, analysointi, järjestelmät ja prosessit kannattaa jo luoda vastaavan kaltaisiksi kuin tilinpäätösprosessissa. Kestävyysraportointi pitää ottaa tiukasti tarkastusvaliokunnan agendalle ja johtaa sieltä käsin; sitä ei voi enää jättää yksittäisen vastuullisuusjohtajan harteille. Hallituksen on muutoinkin tärkeää varmistaa riittävät resurssit kestävyystyöhön.

Apuja on toki saatavilla.

Tilintarkastaja on liiketoiminnan riskien ja mahdollisuuksien asiantuntija myös ESG-asioissa.

Tilintarkastajilla on valtava määrä relevanttia benchmark-tietoa eri toimialoilta ja erilaisista yrityksen kehitysvaiheista. Hyödynnä tilintarkastajaasi: heistä yhä useampi on jo viime vuonna sertifioitunut juuri kattavan – viranomaistenkin tunnustaman – valmennusohjelmamme myötä ESG-varmentajiksi. Tänä vuonna ja tulevina vuosina heitä on entistä enemmän. Tilintarkastajaa tarvitset myös varmentamaan kestävyysraportointisi ja tuomaan näin luotettavuutta kestävyysindikaattoreihisi.

 

Varmista kilpailuetusi ja rahoitusmahdollisuutesi tarttumalla heti toimeen

 

Tarttumalla kestävyyskysymyksiin jo tänään voit hyvällä hallitustyöskentelyllä saada yrityksellesi kilpailuetua. Jättämällä huomiseen pysyt vielä mukana junassa. Lykkäämällä ensi viikkoon annat merkittävän etumatkan muille kilpailijoille.

Muista, että myös yrityksen rahoitusehdot voivat linkittyä vahvasti ESG-kriteereihin. Voit aloittaa verkkosivuiltamme. Esimerkiksi edellä mainitun valmennusohjelman ensimmäiset osat sopivat erinomaisesti myös hallituksen jäsenen tarpeisiin. Tarjolla on myös muita vaihtoehtoja, joiden avulla voit ottaa kestävyysasiat haltuun pala kerrallaan. Näin voimme yhdessä huolehtia siitä, että suomalaiset yrityksemme ovat kilpailukykyisiä myös kestävyysrintamalla.