Tilintarkastajan vaihdos – uhka vai mahdollisuus?

Viime vuosina tilintarkastusmarkkinoilla on käyty lukuisia tilintarkastuksen kilpailutuksia. Kilpailutustarpeeseen ovat johtaneet EU-sääntelyyn perustuvat tilintarkastajan enimmäistoimikausisäännökset. EU:n tilintarkastussääntelyn mukaan sama tilintarkastusyhteisö voi toimia yhtäjaksoisesti korkeintaan 10 toimikauden ajan yhtiön tilintarkastajana, jonka jälkeen yhtiön on kilpailutettava tilintarkastuksensa. Monelle yhteisölle onkin tullut eteen pakollinen tilintarkastajan vaihdostilanne rotaatiovaatimusten toteutuessa.

Olen osallistunut useisiin tilintarkastajan vaihdostilanteisiin yrityksen uuden tilintarkastajan roolissa ja johtanut uusien tilintarkastustoimeksiantojen haltuunottoa tilintarkastustiimeissä. Tässä roolissa olen jäänyt pohtimaan, onko tilintarkastajan vaihdos aina ensisijaisesti uhka asiakasyrityksen näkökulmasta vai piileekö siinä myös mahdollisuus. Voiko tilintarkastajan vaihtumisen nähdä ovena johonkin uuteen?

Uusi tarkastustiimi katsoo asioita uudesta näkövinkkelistä

Asiakasyhteisölle uuden tilintarkastajan nimittäminen voi aiheuttaa monenlaista huolta, esimerkiksi vaihdoksesta aiheutuva työmäärä voi mietityttää. Myös huoli yhteistyön sujuvuudesta uuden tarkastajan kanssa saattaa askarruttaa – nykyiseen tilintarkastajaan voi olla jo vuosia tai vuosikymmeniä kestänyt luottamuksellinen yhteistyösuhde ja yhteiset toimintatavat ovat vuosien saatossa hitsautuneet hyvin yhteen.

Kokemukseni mukaan uusi tilintarkastustiimi katsoo asioita aina uudesta näkökulmasta. Tämä haastaa myös yritykset pohtimaan, miksi jotain asiaa on tehty tietyllä tavalla ja voisiko nykyisiä prosesseja tehdä eri lailla, tehokkaammin ja järkevämmin.

Tilintarkastuksen haltuunottovuonna tilintarkastustiimi paneutuu syvällisesti yrityksen prosesseihin, sisäisiin kontrolleihin ja raportointiin. Erilaiset analytiikkatyökalut auttavat hahmottamaan yrityksen taloudellisen raportoinnin kannalta merkittäviä eriä, eri tilinpäätöserien välisiä yhteyksiä, trendejä ja poikkeamia, jotka auttavat yrityksen johtoa tunnistamaan yrityksen toiminnan tai taloudellisen raportoinnin riskipisteitä. Tilintarkastustiimi tuo keskusteluun myös suosituksia esiin nousseiden riskien hallintaan liittyen tai haastaa johtoa kehittämään uusia kontrolleja ja toimintatapoja.

Tilintarkastaja on yritysjohdon tärkeä sparrauskumppani

Osana tilintarkastuksen haltuunottoprosessia tilintarkastaja toimii johdon sparrauskumppanina. Tilintarkastaja antaa näkemystään muun muassa prosessien tehokkuuden ja sisäisen valvonnan järjestämisen kehittämisessä, ja auttaa samalla johtoa täyttämään myös lakisääteistä sisäisen valvonnan järjestämisvastuutaan. Deloittella hyödynnämme tarkastuksen haltuunotossa laajasti innovatiivisia työkaluja ja data-analytiikkaa. Tämä vapauttaa aikaamme rutiiniluonteisista tehtävistä yritykselle oikeasti merkityksellisiin asioihin sekä näkemysten vaihtoon johdon kanssa.

Tilintarkastuksen haltuunottovuonna tilintarkastustiimin käyttämä työaika on merkittävästi niin sanottua normaalitarkastusvuotta suurempi. Tämä on tilintarkastusyhteisön tietoinen investointi uuteen asiakassuhteeseen ja sisältyy sovittuun tilintarkastuspalkkioon. Työssäni olen havainnut uuden tilintarkastustiimin olevan tyypillisesti hyvin innostunut uudesta asiakkaasta ja sitoutunut käyttämään merkittävästi työaikaa hyvän ja toimivan asiakassuhteen luomiseksi sekä uusien näkökulmien tuottamiseksi.

Tilintarkastuksen haltuunottoon osallistuu yleensä myös merkittävä määrä tilintarkastustiimin kokeneempia asiantuntijoita. Tällä halutaan varmistaa, että tarkastus kohdistetaan alusta pitäen asiakkaan kannalta merkittäviin riskeihin, poikkeaviin eriin ja tapahtumiin.

Vaikka tilintarkastuksen kilpailuttaminen tai tilintarkastajan vaihdos ei olisi yrityksellenne sääntelyn edellyttämä pakko, rohkaisen pohtimaan, voisiko uusi yhteistyökumppani tuottaa uusia näkemyksiä yrityksenne toimintaan, raportointiin tai sisäiseen valvontaan liittyen. Tämä voi auttaa kehittämään toimintaanne tehokkaampaan suuntaan ja huomioimaan riskit kokonaisvaltaisemmin.

Tilintarkastajana toivon haltuunottoprojekteissa myös avointa mieltä uusille ajatuksille – hyvän yhteistyön rakentaminen ja uuden liiketoiminnan haltuunotto on kokemus, joka mahdollistaa molemmin puolin myös mahdollisuuden uuden oppimiseen. Tilintarkastaja on usein myös johdon paras ”konsultti”!

 

Kirjoitus on julkaistu myös Deloitten omassa blogissa 9.11.2020.

Tilaa ilmoitukset
Ilmoita kun
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments