Hallitus ja teknologia

Tarkistettu: 13.11.2023

Tiivistelmä

Nykypäivän liiketoimintamaailmassa teknologia on kriittinen menestystekijä, ja sen tehokas hyödyntäminen edellyttää hallitusten jäseniltä yhä syvempää ymmärrystä. Tietotekniikan ja teknologiaratkaisujen kasvava merkitys yrityksissä vaatii hallituksen aktiivista sitoutumista ja roolia mahdollistajana useista syistä. Ensinnäkin teknologian tulisi olla keskeinen osa yritysten strategista suunnittelua ja liiketoimintapäätöksiä, jolloin hallituksen on oltava mukana ohjaamassa tätä kehitystä. Lisäksi teknologian nopea kehitys ja markkinoiden muutokset asettavat yrityksille haasteita ja mahdollisuuksia, joihin hallituksen on reagoitava.

 

Tietoturvariskit ja teknologiset epäonnistumiset vaativat myös hallituksen aktiivista riskienhallintaa. Investoinnit teknologiaan ovat lähes poikkeuksetta merkittäviä, ja hallituksen on seurattava niiden tuottavuutta ja varmistettava resurssien asianmukainen käyttö. Sijoittajat ja osakkeenomistajat odottavat, että hallitus ja ylin toimiva johto yhdessä ymmärtävät teknologian merkityksen yritykselle ja osaavat selittää sen omistaja-arvon. Hallituksen on myös tuettava teknologiaosaamisen hankkimista ja osaajien rekrytointia. Kaiken kaikkiaan teknologian kasvava rooli edellyttää hallitukselta proaktiivista otetta ja strategista näkemystä, jotta yritys voi menestyä kilpailussa ja varmistaa pitkäaikaisen kannattavuuden.

 

Hallitus ja teknologia   Teknologian keskeiset ulottuvuudet hallitustyöskentelyssä   Teknologian kasvava rooli yrityksissä edellyttää hallitukselta sitoutumista ja mahdollistajan roolia. Strateginen…

Lue lisää

Jäsenille