Johdon palkitseminen

Tarkistettu: 08.05.2018

Tiivistelmä

“If a man knows not to which port he sails, no wind is favorable.” ― Seneca (ca. 4 BC – 65 AD)

Johdon palkitsemisen tärkeimpiä tavoitteita on johdon ja omistajien intressien yhdenmukaistaminen. Mitä yrittäjämäisempi rooli johdolle halutaan yrityksessä luoda, sen pienempi osa johtajan kokonaispalkitsemista kiinteät erät ovat. Kannustinjärjestelmä on hallituksen ”tilaus” johdolle: mitä yhtiössä tavoitellaan, mihin yhtiötä halutaan strategisesti ohjata sekä miten tilauksen onnistuneesta toteuttamisesta maksetaan. Hallitus arvioi palkitsemisen toimivuutta säännöllisesti ja järjestelmällisesti, jotta palkitsemisen kokonaisuus tukee kaikilta osin yhtiön tarpeita ja toimintaympäristöä myös tulevaisuudessa.

“If a man knows not to which port he sails, no wind is favorable.” ― Seneca (ca. 4 BC – 65 AD)

Aligning the interests of a company’s executives and its shareholders is one of the main objectives of executive remuneration.  The more entrepreneurial a role the company wants its executives to have, the smaller a proportion of an executive’s total remuneration the fixed compensation elements form. An incentive plan acts as the Board’s “work order” for its executives: what should you be aiming for, where do we want you to steer the company strategically and how do we pay for fulfilling the orders (i.e. performing in accordance to the set targets). The Board evaluates the effectiveness of its incentive plans and remuneration policy on a regular and systematic basis, in order to ensure that the remuneration practices suit the company’s needs and market environment at all times.

Johdon palkitseminen   Palkitsemisen lähtökohta Yhtenä johdon palkitsemisen tärkeimpänä tavoitteena pidetään johdon ja omistajien intressien yhdenmukaistamista. Lähtökohtana tälle ajattelulle toimii…

Lue lisää

Jäsenille